Daudzdzīvokļu mājas Salas pagastā

Daudzdzīvokļu dzīvojamo māju apsaimniekošanā paveiktie darbi:

  • nomainītas kāpņu telpu ieejas metāla durvis Zaļā ielā 2 (pirmajā ieejā);
  • nomainīti plastmasas logi kāpņu telpās Susējas ielā 21 (seši gabali) un Susējas ielā 18 (četri gabali);
  • kanalizācijas un ūdensvada stāvvadu nomaiņa O.Valdmaņa ielā 2, Susējas ielā 5 un Susējas ielā 20;
  • centrālā ūdensvada maiņa pagrabos Susējas ielā 12 un Viesturu ielā 13;
  • jaunas lietusūdens noteku sistēmas uzstādīšana Viesturu ielā 1 un Viesturu ielā 9;
  • balkona betona pamatņu atjaunošana Viesturu ielā 11 (8 balkoniem), Viesturu ielā 9 (2 balkoniem);
  • ārējās kanalizācijas sistēmas skalošana un kanalizācijas aku rekonstrukcija Biržu ciemā.

Salas pagasta Auzānu, Dzelznavas un Biržu kapsētās ir atvesta smilts kapu vietu labiekārtošanai. Sakoptas kapsētu teritorijas.

Maija mēnesī uzsākta zāles pļaušana Salas un Sēlpils pagastu Salas, Biržu, Ošānu, Sēlijas ciemu un kapsētu teritorijās. Sākotnēji pļaušanas darbi tiek veikti teritorijās, kur zāle jau ir paaugusies un biezāka. Tiek koptas ciemu teritorijas un atjaunotas puķu dobes un apstādījumi.

Ceļš Salas pagastā

Nogreiderēti Salas un Sēlpils pagastu ceļi. Veikti grantēto pašvaldības ceļu atputekļošana.

Ar 1.jūniju Salas un Sēlpils pagastos sadzīves atkritumu apsaimniekošanu nodrošinās SIA “Vidusdaugavas SPAAO”.

Lūdzam individuālo māju īpašniekus pārslēgt līgumus par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu! Individuālo māju īpašniekiem tiešie norēķini ar SIA “Vidusdaugavas SPAAO”.

Daudzdzīvokļu dzīvojamo māju dzīvokļu īpašnieki norēķinus veiks tāpat kā iepriekš, maksājot mājas apsaimniekotājam SIA “Vīgants”. Savākto sadzīves atkritumu izmaksas tiks dalītas uz deklarēto iedzīvotāju skaitu īpašumā.

SIA “Vīgants”