Salas pagasts
Ceļš Salas pagastā

Janvārī un februārī tikām pārbaudīti ar mainīgiem laika apstākļiem. Sniegs putināja un bija nepieciešami sniega tīrīšanas darbi pašvaldības ielām un ceļiem. Taču drīz vien  lietus sniegu nokausēja un bija nepieciešama ciemu ielu kaisīšana ar smilts-sāls maisījumu.

Janvāra mēnesī piedzīvojām plūdus applūda Gravānu ciemats un Sakas sala, tika izskaloti un applūduši pašvaldības autoceļi, kā rezultātā iedzīvotājiem bija liegta iespēja izbraukt no savām mājām. Uzņēmuma darbinieki aktīvi piedalījās plūdu seku novēršanā, palīdzot pilsētas kapitālsabiedrībām.

2022.gada padarītie darbi namu apsaimniekošanā:

  • Daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām tika nomainītas durvis un logi;
  • Nomainītas centrālās aukstā ūdens un kanalizācijas caurules un stāvvadi;
  • Vienā daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā izremontēta kāpņu telpa;
  • Zaļās ielas 2 mājai pārbūvēti sienas pilastri;
  • Daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām tiek aizmūrētas un siltinātas pagrabu logu ailes;
  • Astoņām daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām uzstādīti siltuma skaitītāji;
  • Uzstādīti 142 aukstā ūdens skaitītāji.

Šogad, 2023.gadā turpināsim veikt iesāktos un plānotos daudzdzīvokļu dzīvojamo māju apsaimniekošanas darbus.

Prognozētais siltumapgādes tarifs Skolas ielas 2a katlu mājai ar 1.aprīli būs 150.24 eiro par 1 megavatstundu. Tas attiecas uz pašvaldības ēkām un 5 daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām: Skolas iela 1, Susējas iela 5; Susējas iela 10; Susējas iela 12; Susējas iela 14.

Valsts atbalsts līdz š.g. 30.aprīlim Salas ciema daudzdzīvokļu dzīvojamo māju iedzīvotājiem tiek piešķirts automātiski. SIA “Vīgants” veic atbalsta maksājumu aprēķinu un iesniedz valsts atbalstam centralizētās siltumenerģijas maksas kompensēšanai.

Daudzdzīvokļu mājas Salā

Aicinām Salas un Sēlpils pagasta privātmāju un viensētu iedzīvotājus, kuri saņem pakalpojumus par sadzīves atkritumu izvešanu un aukstā ūdens piegādi un kanalizācijas notekūdeņu novadīšanu, noslēgt komunālo pakalpojumu līgumu vai pārslēgt līgumu, ja beidzies līguma termiņš.

 

SIA “Vīgants”