ceļš

Septembrī SIA “Vīgants” turpina veikt ceļu nomalu grunts uzauguma noņemšanas darbus Jēkabpils novadā. Pirmie darbi tika uzsākti augustā. Septembra beigās no kopējā darba apjoma ir izpildīti 80%.

NOvada ceļš

Augusta mēnesī izpildītie darbi

Grunts uzauguma noņemšana grunti aizvedot uz atbērtni: 
Atašienes pagasts 1 km garumā    3400,- eiro
Sēlpils pagasts    4,36 km garumā    13952,- eiro
Salas pagasts    4,12 km garumā    13184,- eiro
Zasas pagasts    1,5 km garumā    5100,- eiro

Grunts uzauguma noņemšana grunti izlīdzinot uz vietas: 
Ābeļu pagasts    2,3 km garumā    7360,- eiro
Vīpes pagasts    1,4 km garumā    4480,- eiro
Rubenes pagasts    4,5 km garumā    14400,- eiro

Septembra mēnesī izpildītie darbi

Grunts uzauguma noņemšana grunti aizvedot uz atbērtni: 
Gārsenes pagasts    0,6 km garumā    4200,- eiro
Asares pagasts    0,8 km garumā    5550,- eiro
Aknīstes pagasts    1,4 km garumā    9570,- eiro

Grunts uzauguma noņemšana grunti izlīdzinot uz vietas: 
Variešu pagasts    1,25 km garumā    4000,- eiro

Kopā izpildītie darbi 23,23 km garumā par kopējo summu 85196,- eiro.

Vēl plānots, ka līdzīgus darbus veiks Krustpils pagastā (1,1 km garumā), Viesītes pagastā (1,9 km garumā), Elkšņu pagastā 1,1 km un
Saukas pagastā    1,87 km garumā.

SIA „Vīgants”