Šodien, 12.oktobrī, Jēkabpilī, Agrobiznesa koledžas telpās, notiek Latvijas pašvaldību pieaugušo izglītības koordinatoru pieredzes apmaiņas seminārs „Sadarbība pieaugušo izglītības īstenošanā”. Seminārā piedalās gandrīz 40 dalībnieki no visas Latvijas. Seminārā tiek apspriesta pašvaldību pieredze pieaugušo izglītības sadarbības tīkla veidošanā pašvaldībās, pieredzes apmaiņa – pašvaldību pieredze sadarbības modeļa veidošanā pieaugušo izglītībā, kā arī darbs grupās.

Semināra otrajā daļā par Jēkabpils Agrobiznesa koledžas labo pieredzi pieaugušo izglītības īstenošanā informēs Jēkabpils Agrobiznesa koledžas direktore Rita Pole, savukārt par Jēkabpils novada pieredzi pieaugušo izglītības īstenošanā stāstīs Jēkabpils Tālākizglītības un informācijas tehnoloģiju centra Izglītības darba speciāliste Inga Grīnberga.
Darba gaitā seminārā plānots apspriest arī dažādus citus jautājumus, darba grupu prezentācijas un diskusijas.


Pasākums notiek sadarbībā ar Izglītības un zinātnes ministrijas Profesionālās un pieaugušo izglītības departamentu un Jēkabpils novada Izglītības pārvaldi.

 

Jēkabpils novada pašvaldības
Sabiedrisko attiecību un digitālās komunikācijas nodaļa