Pašvaldības izdevums

Šodien, 28.janvārī, elektroniski ir pieejams Jēkabpils novada pašvaldības šī gada janvāra izdevums “Jēkabpils Novada Vēstis”. Vēršam uzmanību, ka tehnisku iemeslu dēļ, kas saistīti ar problēmām tipogrāfijā, kurā tiek drukāts izdevums “Jēkabpils Novada vēstis”, piektdien,28. janvārī neiznāks drukātā formātā. Izdevums drukātā veidā pie lasītājiem nonāks nākamās nedēļas sākumā, sākot no pirmdienas, 31.janvāra. Pašvaldības izdevumu varēs saņemt Jēkabpils novada pašvaldīnas Klientu apkalpošanas centros Jēkabpilī, Aknīstē, Viesītē, Salā, Rubenē un novada pagastu pārvaldēs.

Savukārt šobrīd aicinām iepazīties ar izdevuma elektronisko versiju https://www.jekabpils.lv/lv/media/11654/download

Izdevumā var izlasīt aktuālo informāciju par pašvaldības darbu, saistošos noteikumus par nekustamā īpašama nodokļa aprēķonu, par iedzīvotājiem iespējamo sociaļo palīdzību, kontaktinformačija saziņai ar Klientu apkalpošanas centriem Jēkabpilī, Aknīstē, Rubenē, Viesītē, kā arī novada pagastu Klientu apkalpošanas vietām. Tāpat lasāma aktuālā informācija par kultūru, sportu un citām jomām.