A.Žilinska Jēkabpils MŪzikas skolas ēka remonta laikā 2022.g

Jēkabpils novada Izglītības pārvalde informē, ka gatavojotie jaunajam 2022./2023.mācību gadam, šī gada vasarā veikti dažādi remontdarbi novada izglītības iestādēs.

Šī gada jūlijā Salas pirmsskolas Izglītības iestādē (PII) "Ābelīte" pabeigts remonts sešgadīgo bērnu grupas "Pūcītes" telpās, atbilstoši iepirkuma līgumā paredzētajiem darbiem (EUR 24641, apmērā) veikta mūzikas zāles un vadītājas kabineta parketa grīdas lakošana, atjaunots kāpņu krāsojums visā iestādē, izgatavoti jauni soli grupu āra nodarbībām.

Jēkabpils novada Jēkabpils pirmsskolas izglītības iestādē ''Bērziņš'' veikta ventilācijas iekārtu tehniskā apkope un filtru nomaiņa, parasto apkures dūmvadu tīrīšana, kā arī  dūmkanāla un ventilācijas vada tehniskā stāvokļa pārbaude.

A.Žilinska Jēkabpils mūzikas skolā remontarbi notiek skolas ēkā Brīvības 203, kurā tiek remontētas divas mācību klases un garderobe. Savukārt skolas ēkā Brīvības 198 uzsākts fasādes remonts.

Jēkabpils Valsts ģimnāzija plāno divu kabinetu remontdarbus un to pārbūvi par labaratorijām ēkā Rīgas 192, darbus veic "Erbauer group".

Jēkabpils pirmsskolas izglītības iestādē “Zvaniņš” ir uzstādīti āra trenažieri.

Jēkabpils 3.vidusskolā notiek telpu kosmētisko defektu likvidēšana, 10 kabinetos veikti darbi, kas uzlabos darba apstākļus, pieliekot papildus roll žalūzijas. Vēl plānots nomainīt gāzes degli sporta zāles gāzes katlam un atjaunot fasādes ieejas lieveni.

Jēkabpils 2. vidusskolā veikti šādi remontdarbi: aizsardzības mācības kabineta ierīkošana Jaunajā ielā 44, gaiteņu un klašu grīdas seguma remonts Rīgas ielā 200, mācību telpu sienu apdares kosmētiskais remonts Jaunajā ielā 44. Savukārt tuvākajā laikā plānotie remontdarbi ir sporta laukuma skrejceļa seguma remonts Jaunajā ielā 44 un ventilācijas vadu siltumizolācija Rīgas ielā 200.

Pirmsskolas izglītības iestādē (PII) "Auseklītis" šajā vasarā veikti vairāki remontdarbi: četru nojumīšu remonts laukumos, rotaļu laukuma remonts ( kāpņu nomaiņa, elementa "Tunelis" nomaiņa, koka elementu nomaiņa, visas konstrukcijas tīrīšana, krāsošana), flīžu maiņa virtuvē pie plīts un flīžu maiņa uz virtuves kāpnēm. Vēl plānots 10.grupas laukuma kāpņu remonts.

Aknīstes vidusskolā veikti šādi remontdarbi: SIA "Electro Base" līdz 23.07.2022.bija jāpabeidz gaismekļu instalācijas nomaiņa 8 kabinetos. Darbi izpildīti 5 kabinetos. Kopējā darbu summa 5909,12 EUR. Ar Aknīstes pārvaldes palīdzību tiek nomainīti gaismekļi mājturības kabinetā zēniem. Darbus plānot pabeigt līdz 1.septembrim. Skolas tehniskais personāls veic arī dažādus kosmētiskos remontus, no tiem remonts sporta zāles inventāra noliktavā jau ir pabeigts, tāpat darbi pabeigti angļu un latviešu valodas kabinetos,  2 tualetēs un piebūves 1.stāva gaitenī. Darbi pabeigti arī griestu pielabošanā pēc gaismekļu instalācijas nomaiņas un ar SIA “Aknīstes pakalpojumi” palīdzību novērsti defekti apkures sistēmā. Veikta cenu salīdzināšana un iegādāta malka mājturības kabinetam zēniem.

 

Pēc Jēkabpils novada pašvaldības
Izglītības pārvaldes sniegtās informācijas,
publicēšanai sagatavoja Sabiedrisko attiecību un digitālās komunikācijas nodaļa.