vasaras darbs

Arī šogad, sadarbībā ar Nodarbinātības Valsts aģentūru, skolēnu vasaras brīvlaikā Jēkabpils novadā tiek realizēts aktīvais nodarbinātības pasākums “Nodarbinātības pasākumi vasaras brīvlaikā personām, kuras iegūst izglītību vispārējās, speciālās vai profesionālās izglītības iestādēs”.

Skolēnu saņemtos pieteikumus izvērtē un Skolēnu nodarbinātību akceptē Jēkabpils novada pašvaldības Infrastruktūras apsaimniekošanas nodaļa. Skolēni par izvērtēšanas rezultātiem tiek informēti – par piedalīšanos nodarbinātības pasākumā skolēni tiek informēti telefoniski, bet par atteikumu tiek nosūtīta informācija 7 darba dienu laikā pēc attiecīgā darba mēneša darba līgumu noslēgšanas, nosūtot vēstuli uz norādīto elektroniskā pasta adresi. Tas nozīmē, ka jauniešiem, kas iesniedza pieteikumu darbam jūnija mēnesī un nav ieguvuši šo iespēju, atteikums tiks  izsūtīts līdz 9.jūnijam.

Biežākais iemesls, kādēļ skolēni saņem atteikumu dalībai nodarbinātības pasākumā, ir lielāks pieteikumu skaits nekā brīvo darba vietu skaits. Tāpat, saskaņā ar noteikumiem “Par kārtību, kādā organizējama bērnu un jauniešu, kuru dzīvesvieta deklarēta Jēkabpils novadā, nodarbinātība vasaras brīvlaikā”, skolēnam jāatbilst šādām prasībām: pieteikums iesniegts noteiktajā pieteikuma termiņā, skolēns ir vecumā no 15-20 gadiem, skolēns mācās izglītības iestādē, ir deklarēts Jēkabpils novada pašvaldības administratīvajā teritorijā. Kopumā uz  trijos mēnešos pieejamām 82 darba vietām Jēkabpils pilsētā bija pieteikušies 282 skolēni, bet uz novada teritorijā pieejamām 119 darba vietām pieteicās 206 interesenti.

Jēkabpils pilsētā skolēni šogad tiks nodarbināti abos pilsētas krastos parku, skvēru, Zilā karoga pludmales, Mežaparka, pirmsskolas izglītības iestāžu teritorijas sakopšanas darbos, Jēkabpils novada teritorijā - pagastu un mazpilsētu  labiekārtošanas darbos.