Vēstures liecība

Rekonstruējot Jēkabpils Tautas nama ēku, tā iekšpusē zem grīdas seguma atrasta vēsturiska liecība – 1955. gada aprīlī rakstīta Jēkabpils rajona Vīgantes 7.-gadīgās skolas pionieru dienasgrāmata, kurā aprakstīts pārgājiens uz Staburagu.

Grāmatiņas autori raksta: “Lai izpētītu savu dzimto novadu, Vīgantes 7.gadīgās skolas pionieri un pionieru vadītājas Daņiļevičas vadībā 1955.gada 10.aprīlī veica pārgājienu “Pretī pavasarim”. Pārgājienā piedalījās 23 pionieri, vec. pionieru vadītāja un dabas zinību skolotājs. Pārgājiena maršrutā ietilpa Liepavots, Daugavas krastmala pie Staburaga un Staburags.”

Nākamajās lappusēs pionieri apraksta laika apstākļus, notiekošo tuvumā esošajās upēs un ezeros, novērojumus dabā, augu un dzīvnieku valstī.

Otrdien, 4.janvārī, vēsturisko liecību Jēkabpils novada priekšsēdētāja vietnieks izglītības un kultūras jautājumos Alfons Žuks pasniedza Jēkabpils Vēstures muzeja direktorei Inesei Berķei ar novēlējumu, lai saudzē un uztur Jēkabpils novada mantojumu arī turpmāk.