Jēkabpils Projektu jaunumi
Bērni baseinā apgūst peldēšanas prasmes

2022. un 2023. gadā  projekta “Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi Jēkabpilī" ietvaros Jēkabpils 2. vidusskolas un Jēkabpils 3.vidusskolas 1.-3.klašu audzēkņiem tika organizētas peldēšanas nodarbības. Kopā tika realizētas 300 nodarbības, ko pasniedza peldēšanas instruktors Indars Mucenieks ,Līvānu peldbaseinā “Upe”. Jēkabpils novada pašvaldība nodrošināja transportu no skolas uz Līvānu peldbaseinu “Upe” un atpakaļ.

Peldēšanas nodarbībās bērniem tika mācīti peldēšanas pamati, kā arī kā uzvesties ūdenī, kā pareizi elpot un citas prasmes, kas nepieciešamas peldēt prasmju attīstīšanai.

Peldbaseinā tika nodrošināti divi baseini, mazais un lielais, kas ļāva pilnvērtīgi apgūt peldēšanas prasmes, sākumā pamatus apguva mazajā baseinā, pēc tam drosmīgākie savas prasmes varēja pierādīt lielajā baseinā.

Peldēt apmācības bērniem ir noderīgas bērnu drošībai, jo šajās nodarbībās bērni iegūst pamata prasmes pie profesionāla trenera, kas ļauj iegūtās prasmes pielietot ikdienā, īpaši vasaras sezonā, kad bērni daudz uzturas ūdenstilpņu tuvumā, kur dažkārt bērni netiek pieskatīti, tāpēc prasme peldēt ir svarīga bērna drošībai.

Projekts Nr. 9.2.4.2/16/I/049 "Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi Jēkabpilī" tiek īstenots darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.2.4. specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot pieejamību veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumiem, jo īpaši nabadzības un sociālās atstumtības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem” 9.2.4.2. pasākuma “Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei” ietvaros. Projekts tiek finansēts no Eiropas Sociālā fonda un valsts budžeta līdzekļiem.