TAutas nama projekts
logo

 

Arī ziemas periodā turpinās būvdarbi Jēkabpils Tautas namā projektā "Tautas nama vēsturiskās ēkas atjaunošana un energoefektivitātes paaugstināšana". Būvdarbi tika uzsākti 2021. gada jūlijā un tos veic SIA “LC BŪVE”. Ja darbi norisēs atbilstoši šobrīd plānotajam laika grafikam, tad pirmos pasākumus Tautas namā varēs rīkot šī gada rudenī.

ERAF līdzfinansētā projekta "Tautas nama vēsturiskās ēkas atjaunošana un energoefektivitātes paaugstināšana" ietvaros tiek veikti tikai energoefektivitātes paaugstināšanas darbi, lai samazinātu primārās enerģijas patēriņu tautas nama ēkā un samazinātu pašvaldības izdevumus par siltumapgādi, tajā pašā laikā saglabājot ēkas vēsturiskās un arhitektoniskās vērtības. Papildus tiek veikti arī citi nepieciešamie būvdarbi, atjaunošanas un restaurācijas darbi, tiek plānota arī nepieciešamā aprīkojuma un mēbeļu iegāde.

Meklējot iespējas samazināt būvdarbu izmaksas, tika pieņemts lēmums likvidēt daļu pagraba telpu, kuras sākotnēji bija plānots remontēt, un nojaukt garāžas ēku, kas tika izmantota kā noliktava. Atsakoties no šīm telpām, tautas nams iegūs plašu, labiekārtotu pagalmu, kur rīkot ārtelpu pasākumus.

Savas aprises sāk iegūt arī Tūrisma informācijas centra telpas, kas atradīsies bijušajās bibliotēkas telpās.

Kopējās projekta izmaksas saskaņā ar noslēgto vienošanos ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru ir 3 385 606,89 EUR, no kurām ERAF finansējums plānots 253 712,32 EUR apmērā, valsts budžeta dotācija pašvaldībām 438 286,65 EUR apmērā, bet pašvaldības finansējums 1 314 808,04 EUR apmērā.

 

Jēkabpils novada pašvaldības
Attīstības pārvaldes
Projektu vadības nodaļa