ERAF logo

Siltie un būvdarbiem pateicīgie laikapstākļi rudenī nav ietekmējuši būvdarbu gaitu pašvaldības ēkā Jaunā iela 39I. Abos ēkas korpusos turpinās fasādes siltināšana, jumta pārbūve, uzsākti ventilācijas sistēmas izbūves darbi un siltummezgla pārbūve.

Ēkas siltināšanas un pārbūves būvdarbus veic SIA “Jēkabpils PMK”, būvuzraudzību nodrošina SIA “Būvrem” būvuzraugs Aldis Muraško, autoruzraudzību nodrošina AS “Komunālprojekts”.

Būvniecības darbus plānots pabeigt līdz 2021.gada maijam.

17.12.2020.