pils rajons

Lai nodrošinātu mazāk aizsargāto satiksmes dalībnieku drošu pārvietošanos un veidotu jaunu pastaigu vietu vietējiem iedzīvotājiem, no Jēkabpils Pils mikrorajona uz Varoņu ielu, turpinās gājēju un velosipēdistu celiņa infrastruktūras atjaunošana.

Gājēju ceļš Pils rajonā būs vairāk nekā 250 metru garumā. Jau izbūvēts apgaismojums, notiek ietvju, apmaļu ierīkošanas darbi, sakopta degradētā teritorija – izzāģēti krūmi, savākti būvgruži lielos apjomos.  Tuvākajā laikā tiks uzsākti bruģēšanas darbi.

Būvniecības darbus veic SIA “Jēkabpils pakalpojumi”. Gājēju celiņa izbūve ir daļa no investīciju projekta “Gājēju un velosipēdistu celiņa atjaunošana Pils rajonā, Jēkabpilī” un tos paredzēts pabeigt līdz šī gada jūnija beigām.

Minētā projekta realizācijai piesaistīti kredītlīdzekļi no Valsts kases. Nepieciešamais finansējums ir 72 420 eiro, tai skaitā, no pašvaldības budžeta līdzekļiem 15% apmērā un Valsts kases kredītlīdzekļiem 85% apmērā.