ERAF logo

Risinot darbu organizatoriskos jautājumus, kas saistīti ar būvniecību, Eiropas Reģionālā attīstības fonda (ERAF) projektā “Pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plānu īstenošanai Salas novadā”, 16.jūlijā objektā ““Līkumu” ēkas pārbūve” Sēlpils pagastā notika kārtējā būvsapulce. Sapulcē piedalījās SIA “Erbaurer group” atbildīgais darbu vadītājs Andrejs Gavrilovs, izpilddirektors Arnis Baumeisters, SIA “Steelandglass” būvuzraugs Markus Helmut Moll, SIA “JC stars” būvprojekta autoruzraugs Ainārs Mangelsons un Jēkabpils novada domes priekšsēdētāja vietnieki: attīstības jautājumos Kārlis Stars un veselības un sociālo pakalpojumu jautājumos Aivars Vanags.

Vizītes ietvaros Sēlpils pagastā K.Stars un A.Vanags iepazinās ar esošo investīciju objektu, noskaidroja aktuālo situāciju “Līkumu” ēkas pārbūvē un izvērtēja turpmākās attīstības iespējas sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu organizēšanai novadā. Par paveiktajiem darbiem jūnijā: uzņēmējs SIA “Erbauer group” strādāja pie starpsienu izbūves ēkas “Līkumi” 1. un 2.stāvā, turpināja 2.stāva melnās grīdas izbūvi un 1.stāva elektromontāžas darbus. Pabeidza ēkas karkasu konstrukcijas pastiprināšanas un jumta atjaunošanas darbus, jo laika apstākļi bija labvēlīgi visu veidu darbiem.

Galvenais izaicinājums pārskata periodā joprojām saistīts ar būvprojekta izstrādātājiem. Projektētājs ir iesniedzis vairākus projekta precizējumus un labojumus, tomēr joprojām iztrūkst dažu rasējumu. Autors ļoti lēnām strādā pie projekta korekcijas izstrādes. Īpaši nepieciešami teritorijas labiekārtošanas, rampas un lietus ūdens novadīšanas risinājumi. Jūlijā SIA “Erbauer group” turpina tīklu montāžas un starpsienu izbūves darbus. Plānots stiprināt logu ailu pārsedzes un uzsākt sienu apmešanu. Visi būvdarbi objektā ““Līkumu” ēkas pārbūve” tiek veikti saskaņā ar vienošanos par grozījumiem 2020.gada 19.augusta iepirkuma līgumā no 2020.gada 15.decembra koriģēto būvdarbu laika grafiku. SIA “Erbauer group” iepirkuma līguma izpildes termiņš ir 15 mēneši – līdz 2021.gada 19.novembrim.

Pašreiz finansists un projektu vadītāja gatavo dokumentus Centrālai finanšu un līgumu aģentūrai (CFLA), lai iesniegtu trešo maksājumu pieprasījumu faktiski veikto izdevumu pārbaudei. Jūlijā CFLA veic atklātā konkursa “Ēkas pārbūve Biržu ielā 12, Biržos, Salas pagastā, Salas novadā” (Iepirkuma identifikācijas Nr. SNP 2021/3/ ERAF) iepirkuma procesa norises dokumentu pārbaudi.

ERAF projekta iznākuma rādītāji: pārbūvēta divu objektu infrastruktūra bērnu aprūpei ģimeniskai videi pietuvinātam pakalpojumam – 24 vietas Salas pagasta Biržos, Biržu ielā 12, kā arī “atelpas brīža” pakalpojumam bērniem ar funkcionāliem traucējumiem – 12 vietas Sēlpils pagasta “Līkumos”. Mērķfinansējuma rezultātā būs nodrošināta vides un informācijas pieejamība.

Projekta kopējās attiecināmās izmaksas ir 1 025 730,17 eiro, no kurām 515 646,09 eiro ir ERAF finansējums; 19 407,84  eiro Valsts budžeta dotācija pašvaldībām, 115 793,16 eiro Valsts budžeta finansējums, 374 883,08  eiro pašvaldības finansējums. Projekta neattiecināmās izmaksas: 445 909,51 eiro. Projekta īstenošanas termiņš 36 mēneši – no 2020.gada 14.janvāra līdz 2022.gada 31.decembrim.

 

Ligita Kadžule, projekta vadītāja

 

22.07.2021.