Birži Projektu jaunumi Aprūpes centrs
logo

Projekta Nr. 9.3.1.1./19/I/001 “Pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plānu īstenošanai Jēkabpils novada Salas un Sēlpils pagastos” ietvaros, lai nodrošinātu projekta mērķa grupai plānotos pakalpojumus, tiek turpināta materiāltehniskā aprīkojuma iegāde Dienas aprūpes centram – Biržu ielā 12, Biržos, Salas pagastā un “Atelpas brīža” pakalpojuma nodrošināšanai “Līkumos”, Sēlpils pagastā, Jēkabpils novadā.

Projekta rezultātā plānots izveidot un labiekārtot Dienas aprūpes centru pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem – 20 vietas un “Atelpas brīža” pakalpojumu bērniem ar funkcionāliem traucējumiem un pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem- 12 vietas.

Projekts tiks īstenots līdz 2023. gada 31. decembrim.