Marinzejas  ezera krasts

Logo pie projekta

Jēkabpils novada pašvaldībā turpinās  2021.gada 4.martā Lauku atbalsta dienestā apstiprinātā projekta “Koka takas/laipas izbūve uz Marinzejas ezera krastu Atašienes pagastā Krustpils novadā” īstenošana.

 Projekta mērķis ir turpināt nozīmīga kultūrvēstures un dabas objekta - Marinzejas muižas parka - labiekārtošanu, šīs vietas potenciāla un pievilcības attīstīšanu, nodrošinot jaunas iespējas Marinzejas muižas parka infrastruktūras daudzveidīgai izmantošanai, dabas vides izziņai un rekreācijai.

Aizvadītajā gadā projekta ietvaros plānotajai koka dēļu takai/laipai ar skatu platformu SIA “BRK PROJEKTI” projektētāji izstrādāja būvniecības ieceres dokumentāciju – apliecinājuma karti, uz kuru pamatojoties tika veikta tirgus izpēte būvdarbu veicēja noskaidrošanai. SIA “Legāts”, kura piedāvājums tirgus izpētē bija ar zemāko cenu un ar kuru noslēgts līgums, 2022.gada būvniecības sezonai sākoties, Marinzejas ezera krastā pie Brāļu Skrindu Atašienes vidusskolas ēkas izbūvēs metāla konstrukciju skatu platformu un taku/laipu ar koka segumu. Būvniecības darbu kopējās izmaksas ir 24129,30 EUR ar PVN un tie jāpabeidz 2022.gada 29. jūlijam.  

Marinzejas parks tiek attīstīts kā uz atpūtu un relaksāciju dabā orientēts objekts, kur kultūrvēsturisko vērtību popularizēšana ir integrēta aktīvai atpūtai domātā infrastruktūrā un Marinzejas ezers ir parka ainavas neatņemama, būtiska sastāvdaļa.  Izbūvējot skatu platformu, parka apmeklētājiem tiks radīta iespēja piekļūt tuvāk ezera ūdeņiem, vērot ezera mainīgo ainavu un skatus uz Marinzejas muižas ēku kompleksu. Sakoptā parka un ezera krasta vide kompozīcijā ar ezera ūdeņu atspulgiem būs labs fons arī nozīmīgu personisku mirkļu norisei un/vai iemūžināšanai skaistajā apkārtnē.

Projekta realizācijas termiņš ir 31.08.2022., tā finansējums plānots gan no Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai 4500 EUR apmērā, gan no Jēkabpils novada pašvaldības budžeta.

 

Vita Salmiņa
Projektu vadības nodaļas projektu vadītāja