Sociālais dienests
Ukrainas, Eiropas un Latvijas karogi plīvo pie mājas sienas

Civiliedzīvotājiem, kuri izceļo no Ukrainas saistībā ar Krievijas Federācijas izraisīto militāro konfliktu tajā, Latvijā tiks sniegti valsts un pašvaldību sociālā atbalsta pasākumi. Labklājības ministrija, Latvijas Pašvaldību savienība un sociālie dienesti sestdien, 26. februārī, vienojās par tiesību aktos nosakāmajiem atbalsta pasākumiem.

Paredzēts, ka ieceļojušajiem Ukrainas iedzīvotājiem tiks noteiktas tiesības saņemt garantētā minimālā ienākuma pabalstu un pabalstu krīzes situācijā. Labklājības ministrija un Latvijas Pašvaldību savienība ir vienisprātis, ka sākotnēji šie pabalsti piešķirami bez priekšnosacījumiem par iesniedzamajiem dokumentiem, deklarēto dzīves vietu un neparedzot veikt ienākumu un materiālās situācijas izvērtējumu.

Ieceļojušie Ukrainas iedzīvotāji varēs saņemt arī tā saucamās “pārtikas un higiēnas pakas” Eiropas Atbalsta fonda vistrūcīgākajām personām darbības programmas ietvaros, Nodarbinātības valsts aģentūras (NVA) sniegtos pakalpojumus, tajā skaitā, piedalīties NVA organizētajos aktīvajos nodarbinātības un preventīvajos bezdarba samazināšanas pasākumos, un situācijās, kad nepieciešams īpašs psihosociāls atbalsts, saņemt sociālās rehabilitācijas kursu Sociālās integrācijas valsts aģentūrā. Tāpat iespējamas situācijas, kad ieceļojušajiem Ukrainas iedzīvotājiem var būt nepieciešams kāds cits sociālais atbalsts. Tādēļ paredzēts noteikt, ka, vērtējot personas individuālās vajadzības, varēs tikt piešķirts arī cita veida atbalsts, piemēram, aprūpe, pārvietošanās atbalsts, tehniskie palīglīdzekļi u.tml. Valsts iestāžu un pašvaldību sniegto atbalstu ieceļojušiem Ukrainas iedzīvotājiem būs nepieciešams kompensēt no līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem vai noteiktos gadījumos attiecīgo ES fondu pasākumu ietvaros.

Vairākas pašvaldības jau šobrīd ir uzņēmušas Ukrainas iedzīvotājus, un sadarbībā ar nevalstiskajām organizācijām un vietējo iedzīvotāju atbalstu tiem tiek sniegts nepieciešamais tūlītējais atbalsts. Taču vistuvākajā laikā nepieciešams noteikt vienotu regulējumu, lai pašvaldībām, sociālajiem dienestiem, valsts iestādēm būtu tiesības ātri reaģēt un piešķirt sociālās palīdzības pabalstus un pakalpojumus. Tas tiks ietverts Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta likumā, ko tuvākajās dienās paredzēts skatīt Ministru kabinetā un virzīt pieņemšanai Saeimā.