smede_demontaza
Logo ansamblis

Šī gada 2. decembrī SIA “BK MĀJA” uzsāka vēl vienas ēkas, kas atrodas Krustpils pils un luterāņu baznīcas aizsardzības zonā, smēdes pārbūvi. Ēka celta 19. gadsimtā un sākotnēji tā bijusi viena no Krustpils pils saimniecības ēkām. Pēc 1923. gada ēka tika paplašināta un pārbūvēta par pirti. Vairāk nekā 25 gadus šī ēka netika izmantota.

Smēde ir viens no 4 objektiem, kas tiek sakārtoti un atjaunoti Jēkabpils novada pašvaldības projekta Nr.5.5.1.0/19/I/003 “Kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšana un attīstīšana kultūras tūrisma piedāvājuma pilnveidošanai Jēkabpilī” ietvaros.  

Projekta galvenās darbības ir Krustpils pils C korpusa un fasādes vienkāršota atjaunošana, bijušās klēts ēkas pārbūve par modernu apmeklētāju apkalpošanas centru, bijušās smēdes ēkas pārbūve, Amatu mājas jaunbūve muzeja brīvdabas nodaļā “Sēļu sēta”, kā arī 5 jaunu pakalpojumu izveide: ekspozīcijas iekārtošana Krustpils pils C korpusa 1. stāvā “Muižas virtuve”un 2. stāvā telpu aprīkošana izglītojošām programmām, Moderna apmeklētāju centra ierīkošana ar ekspozīciju cokolstāvā par ceļošanas vēsturi Jēkabpilī, Amatu mājas telpu iekārtošana nodarbībām un pasākumiem ar ekspozīciju par amatniecības tradīcijām Sēlijā un pie atjaunotās smēdes ēkas  ekspozīcija par Krustpils pils saimniecisko dzīvi.

Projekta kopējās  izmaksas  1899 708,94 euro; t.sk.  attiecināmās izmaksas1735 680,63 euro, no kurām ERAF finansējums 938 716,00 euro, valsts budžeta dotācija 140321,00euro un pašvaldības finansējums 656 643,63euro un neattiecināmās izmaksas 164 028,31 euro.