logo

Projekta Nr. 9.3.1.1./19/I/001 “Pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plānu īstenošanai Jēkabpils novada Salas un Sēlpils pagastos” ietvaros, lai nodrošinātu projekta mērķa grupai plānotos pakalpojumus, tiek iegādāts materiāltehniskais aprīkojums Dienas aprūpes centram – Biržu ielā 12, Biržos, Salas pagastā un “Atelpas brīža” pakalpojuma nodrošināšanai “Līkumos”, Sēlpils pagastā, Jēkabpils novadā.

Projekta rezultātā plānots izveidot un labiekārtot Dienas aprūpes centru pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem – 20 vietas un “Atelpas brīža” pakalpojumu bērniem ar funkcionāliem traucējumiem un pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem- 12 vietas.