Iedzīvotāju tikšanās Atašienē

 

logo 3

Biedrība “Vidusdaugavas NVO centrs” janvārī uzsāka pirmās Apkaimes sarunu tikšanās Atašienē un Vīpē. Apkaimes sarunas ir viena no Sabiedrības integrācijas fonda administrētā NVO fonda projekta “Senioru darījums: lauku senioru balsis Latvijā” aktivitātēm.

Mājīgā atmosfērā un sirsnīgās sarunās atnākušie iedzīvotāji dalījās pārdomās par dzīvi savā ciemā un novadā, ikdienu, sasāpējušiem jautājumiem un iedvesmojošiem brīžiem, pastāstīja arī par vaļaspriekiem un talantiem. Kaut gan visi ir gana aktīvi savā ikdienā, nonāca pie secinājuma, ka pietrūkst šādu tikšanās reižu, kurās pārrunāt aktuālo un satikties plašākā lokā. Apkaimes sarunu mērķis ir izzināt lauku senioru vajadzības – jautājumus, kurus varam risināt kopīgi, kā arī apzināt resursus un prasmes, kas piemīt senioriem un ko viņi var nodot un mācīt citiem. Vidusdaugavas NVO centrs pārstāvji savukārt informē par biedrības un tās struktūrvienību darbību, citām NVO sektora norisēm, par līdzdalības iespējām, kā arī pārrunājam novada aktualitātes.

Katrā no Apkaimes sarunu vietām iesākumā uz tikšanos atnāk aktīvākie kopienu seniori – ar viņiem dibinām kontaktus iesaistei turpmākās projekta aktivitātēs un NVO darbā. Ceram, ka turpmāk pievienosies vēl citi interesenti.

Apkaimes sarunas turpināsies arī februārī un martā, iespējams, aprīlī. Ja vēlaties mūsu biedrības komandu satikt arī savā apkārtnē, lūdzu sazinieties ar kādu no aktivitātes koordinatoriem:

  1. Dignājas, Leimaņu, Kalna, Zasas, Dunavas, Rubenes, Asares, Gārsenes, Ābeļu, Aknīstes pagasti un Aknīstes pilsēta, zvanot Ivetai Vārnai, tālr. 29275368
  2. Viesītes pilsēta, Viesītes, Saukas, Elkšņu, Rites, Salas, Sēlpils pagasti , zvanot Ligitai Kadžulei, tālr. 26 526 895
  3. Krustpils, Variešu, Kūku, Vīpes, Mežāres, Atašienes pagasti, zvanot Lilijai Grugulei, tālr. 26 519 231
  4. Vai sazinieties ar projekta aktivitāšu koordinatori Ligitu Upīti, rakstot info@vidusdaugavasnvo.lv

Projekts turpināsies līdz 2024.gada 31.oktobrim. Ir paredzētas vēl citas vairākas aktivitātes senioriem un pirmspensijas vecuma cilvēkiem, piemēram, pieredzes apmaiņas pasākumi citviet Latvijā, senioru nometne “Stiprs. Laimīgs. Seniors!”, diskusijas ar valsts un pašvaldību pārstāvjiem u.c.

Paldies par silto uzņemšanu Atašienes Tautas namam “Annas sāta”!

Lāsma Lapiņa
Vidusdaugavas NVO centrs
Projekta vadītāja

 

Pasākumu finansiāli atbalsta Sabiedrības integrācijas fonds no Kultūras ministrijas piešķirtajiem Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Līguma Nr. 2024.LV/NVOF/MAC/047/10