ERAF logo

Šī gada 9.martā ar pieņemšanas- nodošanas akta parakstīšanu, Jēkabpils pilsētas pašvaldība nodeva SIA ‘’LC Būve’’ pārbūvei projekta objektu- Brīvības ielā 286A, Jēkabpilī (turpmāk- objekts).

Šobrīd SIA ‘’LC Būve’’ ir uzsākusi objekta pārbūvi. Būvdarbi tiks veikti atbilstoši izstrādātajam SIA ‘’Jēkabpils PMK’’ būvprojektam, ņemot vērā Labklājības Ministrijas vadlīnijas par vides pieejamības nodrošināšanu un normatīvajos aktos noteiktās prasības sociālo pakalpojumu sniedzējiem. Tiks veikti sekojoši būvdarbi:

 • Vispārējie celtniecības darbi;
 • Teritorijas labiekārtošanas darbi;
 • Specializētie būvdarbi - iekšējo/ ārējo tīklu pārbūve:
 • Iekšējie ūdensvadi un to aprīkojums;
 • Iekšējie kanalizācijas tīkli un to aprīkojums;
 • Apkure;
 • Ventilācijas sistēma;
 • Siltummezgls;
 • Iekšējie elektrotehniskie darbi;
 • Iekšējie vājstrāvas darbi;
 • Ārējie ūdensvada un kanalizācijas tīkli.

Izveidotajā infrastruktūrā būs iespēja nodrošināt sabiedrībā balstītus pakalpojumus tikai personām ar garīga rakstura traucējumiem, tajā skaitā tiem, kuri 9.2.2.1.pasakuma “Deinstitucionalizācija” ietvaros pāries no valsts ilgstošās aprūpes institūcijas uz dzīvi pašvaldībā; personām ar GRT, kuras dzīvo pašvaldībā un līdz šim nav saņēmušas nevienu sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu, bet ir iekļautas mērķa grupā; kā arī līdzšinēji pašvaldībā dzīvojošām personām ar GRT, kuras jau pirms tam ir saņēmušas kādu no sabiedrībā balstītiem sociāliem pakalpojumiem, bet turpmāk saņems jaunus un papildinošus sabiedrībā balstītus sociālos pakalpojumus.

Pēc pārbūve ēkā paredzēts izveidot grupu dzīvokļu pakalpojumu 16 personām ar garīga rakstura traucējumiem un Labklājības ministrijas sociālo pakalpojumu sniedzēju reģistrā tiks reģistrēts viens pakalpojums – viena grupu māja ar 16 vietām.