datora attels

Bibliotēkas nosaukums

Darba laiki

Maksājumu iekasēšanas diena

Asares bibliotēka

Vecmuiža, Asare, Jēkabpils nov.

pirmdien 8.30 – 17.30; otrdien 8.30 – 10.00, 12.00 – 15.30;

trešdien, ceturtdien, piektdien 8.30 – 16.30;

pakalpojumu sniegšanas vietā Ancenē mēneša otrā un ceturtā otrdiena 10.00 – 12.00.

tālr. 27865532

pirmdien

Atašienes bibliotēka

Liepu iela 14a, Atašiene, Jēkabpils nov.

pirmdien 10.00 - 18.00;

otrdien, trešdien, ceturtdien, piektdien 8.30 – 16.30.

tālr. 22165094

trešdien

Ābeļu bibliotēka

Pagastmāja, Ābeļi, Jēkabpils nov.

pirmdien, otrdien, ceturtdien, piektdien 9.00 – 17.00;

trešdien 10.00 – 18.00.

tālr. 28346188

otrdien

Biržu bibliotēka

Biržu iela 11, Birži, Jēkabpils nov.

pirmdien 11.00 – 18.00;

otrdien, trešdien, piektdien 8.30 – 17.00; 

ceturtdien 8.30 – 16.00.

tālr. 22019233

otrdien

Dignājas bibliotēka

Kamenes, Dignāja, Jēkabpils nov.

pirmdien, otrdien, ceturtdien, piektdien 9.00 – 17.00;

trešdien 10.00 – 18.00.
tālr. 20380144

trešdien

Dunavas bibliotēka

Dunavas skola, Dunava, Jēkabpils nov.

pirmdien, otrdien, trešdien, piektdien 9.00 – 17.00;

ceturtdien 10.00 – 18.00.

tālr. 29227970

otrdien

Elkšņu bibliotēka

Pagastmāja, Elkšņi, Jēkabpils nov.

pirmdien 10.00 – 18.00;

otrdien, trešdien, ceturtdien, piektdien 9.00 – 17.00.
tālr. 25428038

otrdien

Gārsenes bibliotēka

Labieši, Gārsene, Jēkabpils nov.

pirmdien 10.00 – 18.00;

otrdien, trešdien, ceturtdien, piektdien 9.00 – 17.00.
tālr. 29142692

otrdien

Kalna bibliotēka

Atvari, Vidsala, Jēkabpils nov.

pirmdien 8.30 – 16.30;

trešdien, piektdien 9.00 – 17.00;

nodaļā Dubultos: otrdien, ceturtdien 8.00 – 16.00.
tālr. 26489210

Vidsalā pirmdien
Dubultos otrdien

Krustpils bibliotēka

Kalmītes, Spunģēni, Jēkabpils nov.

pirmdien, trešdien, ceturtdien, piektdien 10.00 –18.00;

otrdien 11.00 – 19.00.
tālr. 28675545

otrdien

Kūku bibliotēka

Kūkas 36, Kūkas, Jēkabpils nov.

pirmdien, trešdien 9.00 – 18.00; otrdien 14.00 – 19.00;

ceturtdien slēgts; piektdien 8.00 – 17.00;

sestdien 9.00 – 12.00.
tālr. 25635248

Otrdien
9.00 – 16.00

Leimaņu bibliotēka (Mežgalē)

Mežvijas, Mežgale, Jēkabpils nov.

pirmdien, otrdien, ceturtdien, piektdien 9.00 – 17.00;

nodaļā Leimaņos: trešdien 10.00 – 15.00.
tālr. 26446199

otrdien

Lones bibliotēka

Pagastmāja, Lone, Jēkabpils nov.

pirmdien 9.00 – 18.00;

otrdien, trešdien, ceturtdien, piektdien 8.00 - 17.00;

pārtraukums 13.00 – 14.00.

tālr. 27322645

otrdien

Mežāres bibliotēka

Druvasnieki 16A, Mežāre, Jēkabpils nov.

pirmdien 8.00 – 18.00;

otrdien, trešdien, piektdien 8.00 – 17.00;

ceturtdien 9.00 – 17.00; pārtraukums 12.00 – 13.00.
tālr. 20288059

otrdien

Rites bibliotēka

Pagastmāja, Cīruļi, Rite, Jēkabpils nov.

pirmdien, otrdien, ceturtdien, piektdien 9.00 – 17.00;

trešdien 11.00 – 19.00.
tālr. 29356182

otrdien

Rubeņu bibliotēka

Svīres, Rubeņi, Jēkabpils nov.

pirmdien, otrdien, ceturtdien 9.00 – 17.00;

nodaļā Slatē: trešdien, piektdien 9.00 – 17.00.
tālr. 22346995

Veic valsts un pašvaldības vienotā klientu pakalpojumu centra funkcijas

Rubeņos otrdien
Slatē trešdien

Saukas bibliotēka

Sauka 3-7, Sauka, Jēkabpils nov.

otrdien, trešdien, ceturtdien, piektdien 8.00 – 17.00;

pārtraukums 12.00 – 13.00.
tālr. 22047494

 

Sēlpils 1. bibliotēka

Rūtas, Sēlija, Jēkabpils nov.

pirmdien 9.30 – 18.00;

otrdien, trešdien, ceturtdien, piektdien 8.30 – 17.00;

pārtraukums 12.00 – 12.30.

tālr. 25741250

 

Sēlpils 2. bibliotēka

Bērziņi, Sēlpils, Jēkabpils nov.

trešdien 10.00 18.00; piektdien 9.00 17.00.

tālr. 26611988

 

Variešu bibliotēka

Variešu centrs, Varieši, Jēkabpils nov.

pirmdien, otrdien, trešdien, piektdien  9.00 – 17.00;

ceturtdien 11.00 – 19.00;

nodaļā Antūžos: otrdien, piektdien 9.00 – 17.00                  

nodaļā Medņos: pirmdien, trešdien 8.00 – 16.00.
tālr. 20233919
tālr. 27887640

Variešos otrdien,
trešdien

Vīpes bibliotēka

Vālodzīte, Vīpe, Jēkabpils nov.

pirmdien, otrdien, trešdien, ceturtdien, piektdien 10.00 – 18.00.
tālr. 26499991

trešdien

Zasas bibliotēka

Zaļā iela 8, Zasa, Jēkabpils nov.

pirmdien, otrdien 9.00 – 18.00;

trešdien, ceturtdien, piektdien 9.00 – 14.00;

nodaļā Liepās: trešdien, ceturtdien, piektdien 15.00 – 17.00.
tālr. 20371522

Otrdien
9.00 - 16.00

Zīlānu bibliotēka

Laukezera iela 4, Zīlāni, Jēkabpils nov.

 

pirmdien, ceturtdien; 9.00 – 17.00; trešdien 8.00 – 17.00;

piektdien 9.00 – 17.00,
tālr. 28311170

trešdien

Aknīstes Valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs 

Skolas iela 7, Aknīste, Jēkabpils nov.

8.30 – 17.00;
pārtraukums 12.00 - 12.30.

sestdien, svētdien slēgts
tālr. 25445855

katru darba dienu

Salas Valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs

Susējas iela 9, Sala, Salas pag., Jēkabpils nov.

8.30 – 17.00;
pārtraukums 12.00 - 12.30.

sestdien, svētdien slēgts

tālr. 27307602

katru darba dienu

Viesītes Valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs

Brīvības iela 10, Viesīte, Jēkabpils. nov.

8.30 – 17.00;
pārtraukums 12.00 - 12.30.

sestdien, svētdien slēgts

tālr. 28680097

katru darba dienu