Informācija presei Jēkabpils Sabiedrība
"Gaso" veic darbus

Vasaras mēneši ir laiks, kad AS “Gaso” veic dažādus gāzes apgādes sistēmas rekonstrukcijas darbus Latvijas gazificētajos reģionos. Šīs rekonstrukcijas ir nepieciešamas, lai padarītu gāzapgādes sistēmu drošāku, kas ļautu to ekspluatēt arī turpmāk, nākotnē. Daži darbi gāzes lietotājiem paiet nemanāmi, jo neprasa gāzes padeves pārtraukšanu vai pagalmu  un ielu posmu norobežošanu. Citi liek iedzīvotājiem samierināties ar īslaicīgām, bet tomēr neērtībām.


Kā jau vairākus gadus iepriekš, AS ”Gaso” turpina īstenot pirms daudziem gadiem izbūvēto kondensāta savācēju un hidroslēgu rekonstrukcijas programmu.
Minētie darbi Jēkabpils iecirknī jūlijā jau ir uzsākti un visu vasaru turpināsies šādās vietās:  

Pils rajona mikrorajonā, Viestura ielas mikrorajonā, Dārzu, Kārļa Skaubīša, Palejas, Rīgas ielas mikrorajonā, Neretas ielas mikrorajonā.

Kopumā plānots rekonstruēt  4 kondensāta savācējus un 26 hidroslēgus.

Darbu veikšana notiks, sadalot mikrorajonus nosacītās daļās, lai pēc iespējas samazinātu atslēdzamo objektu skaitu un dabasgāzes pārtraukumu ilgumu. 

Daļa no rekonstruējamajām ierīcēm tiks aizstāta ar mūsdienu pazemes noslēgierīcēm, lai iespējamo avārijas vai remontdarbu gadījumā būtu iespēja operatīvi atslēgt no gāzes apgādes konkrētu mikrorajona daļu, neskarot citus gāzes lietotājus. 

Veicot augstākminētos darbus, tiks pārtraukta gāzes apgāde daudzdzīvokļu māju patērētājiem, par ko lietotāji tiks brīdināti laicīgi pirms darbu uzsākšanas. Dabasgāzes pārtraukums plānots ne ilgāks par 48 stundām katram objektam. Protams, darba gaitā var rasties neparedzētas situācijas, kas var ietekmēt laika nobīdi.

Gāzes apgādes sistēmas rekonstrukcijas laikā tiks veikti arī rakšanas darbi, kas iedzīvotājiem var radīt zināmas īslaicīgas neērtības, bet ielu slēgšana nav plānota.

Papildus šiem darbiem arī Aizkrauklē, Maurēnu ielā 4, paredzēta skapjveida gāzes regulēšanas punkta (SGRP) rekonstrukcija. 

Darbi tiks veikti bez gāzes padeves pārtraukšanas Aizkraukles lietotājiem.

Kāpēc ir jāveic hidroslēgu un kondensāta savācēju rekonstrukcija? 

Zema spiediena gāzapgādes sistēmā uzstādītie hidroslēgi tiek izmantoti dabasgāzes padeves pārtraukšanai, bet kondensātsavācēji – gāzesvados esošā šķidruma savākšanai. Hidroslēgs kā noslēgierīce ir salīdzinoši droša, taču pats noslēgšanas process ir sarežģīts – tā laikā sistēmā var iekļūt ūdens, kas var traucēt gāzapgādes sistēmas darbību. Bez tam – kas nav mazsvarīgi – hidroslēga ekspluatācija, salīdzinot ar bezaku noslēgierīci, ir visai dārga. 

Kondensātsavācēji galvenokārt izbūvēti bijušajās sašķidrinātās gāzes sistēmās, un mūsdienās to nepieciešamība reti ir pamatota. Bīstamību sadales gāzesvadu sistēmās hidroslēgi un kondensātsavācēji galvenokārt rada tādēļ, ka tie var būt vairāk nekā piecdesmit gadus veci, izgatavoti darbnīcu apstākļos, izbūves brīdī to metinājumu šuvēm netika veikta radiogrāfiskā pārbaude un tie atrodas blīvi apdzīvotās teritorijās, galvenokārt daudzdzīvokļu dzīvojamo ēku pagalmos. Šī brīža pieredze, veicot minēto sistēmas elementu likvidāciju, liecina, ka to stāvoklis ilgtermiņā var kļūt par nopietnu bīstamības faktoru gāzapgādes sistēmas drošībai, tādēļ tiek veikta to nomaiņa vai likvidācija.

J.Rubinčika
A/S "Gaso"
Sabiedrisko attiecību speciāliste