Logo ansamblis

Līdz ar atbilstošiem laika apstākļiem, tiek veikti asfaltēšanas darbi Zīlānu ielas posmā no Slimnīcas ielas līdz Ķieģeļu ielai. Pārbūves darbu veikšanas laikā, no šī gada 29.oktobra tiek slēgts satiksmei Zīlānu ielas posms no Slimnīcas līdz Mālu ielai.

Satiksme novirzīta pa apbraucamo ceļu: Slimnīcas, Rēzeknes, Mārītes un Mālu iela.  Sabiedriskais transports tiks novirzīts pa apbraucamo ceļu, sabiedriskā transporta pieturas Slimnīcas iela un Ķieģeļu iela tiks pārvietotas uz apbraucamo ceļu.  Atgādinām ka ir mainīta satiksmes organizācija Slimnīcas un Rēzeknes ielu krustojumā. Braucot pa Slimnīcas ielu, virzienā no Zīlānu ielas, atļauts braukt tikai pa labi uz Rēzeknes ielu.

Nokļūšanai uz 3. vidusskolu izmantot apbraucamo ceļu pa Rēzeknes ielu un Ķieģeļu ielu.

Objekts “Zīlānu ielas pārbūve, Jēkabpilī” tiek īstenots 30.08.2016. Ministru kabineta noteikumu Nr.587 “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 6.1.4. specifiskā atbalsta mērķa “Pilsētu infrastruktūras sasaiste ar TEN-T tīklu” 6.1.4.2. pasākuma “Nacionālās nozīmes attīstības centru integrēšana TEN-T tīklā” īstenošanas noteikumi” ietvaros, Projekta “Jēkabpils pilsētas infrastruktūras sasaiste ar TEN-T tīklu” (projekta identifikācijas Nr. 6.1.4.2/17/I/006) ietvaros.