Jēkabpils ielas

Janvāra beigās Jēkabpils novada dome sēdē nolēma izdarīt grozījumus Jēkabpils novada pašvaldības ceļu un ielu pārvaldīšanas nolikumā. Izmaiņas tika veiktas, jo Nolikumā bija nepieciešams paredzēt ceļu un ielu lietošanas kārtību, nosakot gadījumus, kad tiek veikti ielu ikdienas uzturēšanas darbi un ārkārtas uzturēšanas darbi, kā precizēti ielu klašu apstiprināšanas termiņi.  Nolikumā arī noteikts, ka ielu uzturēšanas klases ziemas sezonai (no 16.oktobra  līdz 15.aprīlim) un vasaras sezonai (no 16.aprīļa līdz 15.oktobrim) nosaka Attīstības pārvalde, saņemot informāciju par satiksmes intensitāti no pagastu pārvaldēm. Pašvaldības ielu ikdienas uzturēšanas darbu veikšanu un kontroli ārpus Jēkabpils pilsētas nodrošina pagastu pārvalžu vadītāji.

Ielu tehnisko apsekošanu veic Attīstības pārvalde un pagastu pārvaldes atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajam, ņemot vērā pastāvīgos un mainīgos laikapstākļus, ielu uzturēšanas klases un noteikto apsekošanas biežumu.

Nolikums arī paredz, ka ielu ārkārtas uzturēšanas darbi veicami pēc dabas stihijām – vētrām, sniegputeņiem, lietavām; pēc satiksmes negadījumiem, ja tiek piesārņots ielas segums, kas var apdraudēt satiksmes drošību. 

Informāciju par to, ka uz konkrētām ielām tiek aizliegta vai ierobežota transporta līdzekļu satiksme, pirms aizlieguma vai ierobežojuma spēkā stāšanās, informāciju ievieto pašvaldības mājaslapā internetā www.jekabpils.lv

Ar pilnu nolikuma tekstu var iepazīties pašvaldības mājas lapā www.jekabpils.lv sadaļā Pašvaldība, Nolikumi.
 

Jēkabpils novada pašvaldības
Sabiedrisko attiecību un digitālās komunikācijas nodaļa