Projektu jaunumi Infrastruktūra
urbumi

Trešdien, 24.augustā, veikta asfalta urbumu paraugu ņemšana Brīvības ielā - taisīti četri urbumi, katrā paņemti četri paraugi.

Asfalta urbumu paraugu ņemšanas procesā piedalījās būvnieks SIA "Ošukalns", būvuzraugs SIA "GeoConsultants", kā arī Jēkabpils novada pašvaldības Attīstības pārvaldes atbildīgais projektu vadītājs, būvinženieris un iestādes vadītājs.

Pēc paraugu sākotnējās uzmērīšanas, tie atbilst izvirzītajām prasībām, tomēr par to pilnībā pārliecināsies laboratorijā. Urbumi ņemti, jo pabeigta Brīvības ielas pārbūve projekta “Jēkabpils pilsētas infrastruktūras sasaiste ar TEN-T tīklu” ietvaros.