Jēkabpils novads Infrastruktūra
Ūdens novadīšanas remontdarbi

Jēkabpilī, pie ēkām Nameja ielā Nr.22. un Nr.24 lietavu laikā stāvlaukuma teritorija regulāri bija applūdusi- iedzīvotāji nevarēja izkāpt no automašīnām, kā arī pārvietoties ar kājām. Novembra beigās šī ilgstošā problēma ir atrisināta. SIA “Jēkabpils ūdens” izbūvēja divus lietusūdens uztvērējus (gūlijas) abās stāvlaukuma pusēs, kā arī lietus ūdens infiltrācijas akas, lai tiktu novadīts lietus ūdens no stāvlaukuma. Rezultātā lietavu laikā ūdens šajā stāvlaukumā neuzkrāsies, bet pie spēcīgām lietavām samazināsies stāvlaukuma applūšana. Domes deputāts Ainars Vasilis: “Pašvaldība radusi risinājumu vairāku gadu garumā solītā stāvlaukuma sakārtošanā. Šie ir nelieli darbi, bet tie ir būtiski iedzīvotājiem, kuri dzīvo šajās daudzdzīvokļu mājās, jo esam varējuši atrisināt iedzīvotājiem normālu pārvietošanos stāvlaukuma teritorijā.” SIA “Jēkabpils ūdens” informēja, ka ņemot vērā ziemas laikapstākļus, šobrīd nav iespējams veikt labiekārtošanas darbus, tas tiks veikts pavasarī- tiks atvesta un nolīdzināta melnzeme, kā arī iesēts zālājs.

Sabiedrisko attiecību un digitālās komunikācijas nodaļa