skola

Jēkabpils novada Izglītības pārvalde informē par Jēkabpils novada pirmsskolas izglītības iestāžu atvaļinājumu grafiku 2023.gadā. Atvaļinājumu grafiks novada izglītības iestādēs, kurās īsteno pirmsskolas izglītības programmas, noteikts ar novada izpilddirektora rīkojumu.

Informāciju plašāk skatīt zemāk.

1.1.

Aknīstes pirmsskolas izglītības iestāde Bitīte

01.07.2023.-15.08.2023.

1.2.

Jēkabpils pirmsskolas izglītības iestāde Auseklītis

18.07.2023.-30.08.2023.

1.3.

Jēkabpils pirmsskolas izglītības iestāde Bērziņš

18.07.2023.-30.08.2023.

1.4.

Jēkabpils pirmsskolas izglītības iestāde Kāpēcītis

01.06.2023.-17.07.2023.

1.5.

Jēkabpils pirmsskolas izglītības iestāde Zvaniņš

18.07.2023.-30.08.2023.

1.6.

Jēkabpils pirmsskolas izglītības iestāde Zvaigznīte

01.06.2023.-17.07.2023.

1.7.

Salas pirmsskolas izglītības iestāde Ābelīte

19.06.2023.-02.08.2023.

     1.8.

Viesītes pirmsskolas izglītības iestāde Zīlīte

01.07.2023.-31.07.2023. un 30.08.-31.08.2023.

1.9.

Ābeļu pamatskola

01.06.2023.-17.07.2023.

    1.10.

Antūžu pamatskola

26.06.2023.-21.08.2023.

1.11.

Biržu pamatskola

18.07.2023.-30.08.2023.

1.12.

Krustpils pamatskola

19.06.2023.-02.08.2023.

1.13.

Dignājas pamatskola

01.06.2023.-17.07.2023.

1.14.

Rubeņu pamatskola

18.07.2023.-30.08.2023.

1.15.

Sūnu pamatskola

01.07.2023.-15.08.2023.

1.16.

Viesītes vidusskola

01.07.2023.-31.08.2023.

1.17.

Zasas vidusskola

18.07.2023.-30.08.2023.

Izglītības iestādes vadītājam savlaicīgi jāinformē bērnu vecākus par iestādes atvaļinājuma grafiku un  iespēju iestādes atvaļinājuma laikā bērnus vest uz citu iestādi. Izglītības iestādes, kurās īsteno pirmsskolas izglītības programmas, darbinieku atvaļinājuma laikā būs slēgtas.
 

Publicēšanai sagatavoja Sabiedrisko attiecību un digitālās komunikācijas nodaļa