Projektu jaunumi Sabiedrība Veselība
Ezernieki
Sociālais fonds

Projektā „Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi Jēkabpilī” (projekta identifikācijas Nr. 9.2.4.2/16/I/049) no 2022.gada 10.jūlija līdz 2022.gada 15. jūlijam tiks organizēta Veselības veicināšanas diennakts nometne bērniem vecumā no 10 – 15 gadiem.

 

Diennakts nometnes mērķis: veicināt zināšanas par veselīgu dzīvesveidu, izpratni par veselīgu uzturu, attīstīt fiziskās prasmes, uzlabot psihisko veselību, veicināt atkarību izplatības mazināšanos, kā arī sekmēt bērnu vispusīgas personības veidošanos.

Nometnes laikā tiks realizētas šādas aktivitātes: dažādu fizisko aktivitāšu veidu apguve (volejbols, florbols, tautas bumba, vingrošana), radošās darbnīcas par veselīga dzīvesveida, psihiskās veselības tēmām, tematiskās sarunu pēcpusdienas, sadarbības un saliedēšanās veicināšanas pasākumi.

 Nometnes dalībnieki tiks pilnveidoti gan garīgi, gan fiziski, iekļaujot viņus labvēlīgā vidē ārpus viņiem ikdienā pierastās. Nometnes vieta – atpūtas komplekss “Ezernieki” (Madonas novads, Indrānu pagasts, “Meirāni”).

Nometni vadīs SIA “TAVA nometne” nometņu vadītāja Zanda Lamba ar vairāk nekā 12 gadu pieredzi bērnu nometņu vadīšanā. Nometņu darba organizēšanā un nodarbību vadīšanā piedalīsies arī pieredzējušas nometņu pedagoģes un citi speciālisti ar pieredzi fizisko aktivitāšu organizēšanā, nodarbību par psihisko veselību, veselīgu uzturu un atkarību mazināšanas profilaksi vadīšanā.

Dalība nometnē ir bez maksas. Dalībnieku skaits nometnē ir ierobežots!

Pieteikšanās nometnei elektroniski sāksiess 21.06.2022. plkst.9:00. Saiti skat. šeit:

https://forms.gle/vc7D4RhVgxw2ckmt6

 

Sīkāka informācija: Zanda Lamba, nometnes vadītāja, tālr. Nr. 27771154.

 

Projekts Nr. 9.2.4.2/16/I/049 "Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi Jēkabpilī" tiek īstenots darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.2.4. specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot pieejamību veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumiem, jo īpaši nabadzības un sociālās atstumtības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem” 9.2.4.2. pasākuma “Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei” ietvaros. Projekts tiek finansēts no Eiropas Sociālā fonda un valsts budžeta līdzekļiem.

 

Informāciju sagatavoja Žanete Tiltiņa, Veselības veicināšanas koordinētāja

Jēkabpils novada Izglītības pārvalde