Viesīte
Sporta ielas iekšpagalmi Viesītē - būvprojekta karte

Viesītē no 23.09.2022. tiks uzsākti būvdarbi - Sporta ielas iekšpagalmu labiekārtošana, brauktuvju, ietvju un autostāvvietu pārbūve. Darbus veiks SIA “DSM Meistari” par kopējo līguma summu 279 309,58 EUR ar PVN.

Jau ir uzstādītas stāvēšanas aizlieguma zīmes. Stāvēšanas aizliegums būs spēkā darba dienās laikā no 8.00 – 17.00.

Lūgums iedzīvotājiem savas automašīnas šajā laikā pagalmā nenovietot!