Sociālās aprūpes nams "Mežvijas"

29. jūlija sēdē Jēkabpils novada dome nolēma noteikt par prioritāru investīciju projektu “Sociālā aprūpes nama “Mežvijas” ēkas fasādes vienkāršotā atjaunošana un norobežojošo konstrukciju siltināšana Mežgalē, Leimaņu pagastā, Jēkabpils novadā” iesniegšanai Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā valsts budžeta vienreizēja aizdevuma saņemšanai 400 000 eiro apmērā.

Domes sēdē tika spriests par to, vai projektu būs iespējams īstenot līdz šī gada beigām, pretējā gadījumā nākošgad tas būtu pilnībā jāfinansē no pašvaldības budžeta. 

„Šobrīd epidemioloģisko apstākļu dēļ ir apgrūtināta materiālu iegāde, kas nepieciešami šī projekta īstenošanai. Mums aktīvi jāstrādā ar ministriju, lai šo jautājumu risinātu. Ja netiks rasta iespēja projektu realizēt ilgākā termiņā, projekta īstenošana netiks uzsākta un tiks meklēti citi finansējuma avoti,” viedokli pauda Jēkabpils novada domes priekšsēdētājs Raivis Ragainis. 

Projekts izstrādāts ar mērķi paaugstināt ēkas energoefektivitāti. Ēkā atrodas sociālās aprūpes nams „Mežvijas”, Leimaņu bibliotēka un ģimenes ārsta prakse. Projekts paredz izbūvēt pamatu drenāžu pa visu ēkas perimetru, atjaunot pagrabstāva grīdas hidroizolāciju, logus, nodrošinot ventilāciju, izbūvēt lietus ūdens kanalizāciju, atjaunot ieejas jumtiņu segumu, nosiltināt ēkas ārsienas, bēniņu pārsegumu, cokolu un pagrabstāva sienas, kā arī veikt citus darbus.

 

Foto: Kaspars Sēlis