Tikšanās Zasas tautas namā

19.maijā Zasas Tautas namā norisinājās Jēkabpils novada domes vadības tikšanās ar iedzīvotājiem.  Sarunās piedalījās Jēkabpils novada domes priekšsēdētājs Raivis Ragainis, priekšsēdētāja vietnieks veselības un sociālo pakalpojumu jautājumos Aivars Vanags, kā arī Zasas pagasta pārvaldnieks Kristaps Tēts. Pasākumā piedalījās arī Jēkabpils novada domes deputāts Kaspars Štolnieks un pašvaldības speciālisti. Tikšanās sākumā domes priekšsēdētājs klātesošajiem prezentācijas veidā sniedza ieskatu par aktuālāko informāciju Jēkabpils novadā, kā arī plašāk pastāstot par jaunizveidotās pārvaldes prioritāri veicamajiem darbiem, kopējo struktūrvienības uzbūvi, kā arī ceļu infrastruktūru un citiem jautājumiem.

Tikšanās turpinājumā domes priekšsēdētājs Raivis Ragainis un vietnieks Aivars Vanags atbildēja uz iedzīvotāju uzdotajiem jautājumiem gan par novada ceļiem, apgaismojuma sakārtošanu pagasta teritorijā, veselības aprūpes jautājumiem saistībā ar ģimenes ārstu pieejamību un daudziem citiem iedzīvotājiem aktuāliem jautājumiem. Uz kultūras jomas jautājumiem atbildes sniedza Jēkabpils novada kultūras pārvaldes vadītāja Ilze Cekule, savukārt par vairākiem saimnieciskās dzīves jautājumiem atbildēja Zasas pagasta pārvaldes vadītājs Kristaps Tēts.

Pēc tikšanās domes priekšsēdētājs Raivis Ragainis sacīja: “Liels paldies visiem iedzīvotājiem, kuri atnāca uz tikšanos Zasā, paldies par dažu problēmu aktualizēšanu un ieteikumiem. Mums kā pašvaldības pārstāvjiem ir būtiski redzēt un saprast konkrētās teritorijas situāciju, kā arī problēmas. Vēlos arī atgādināt iedzīvotājiem, ka pagastos par aktuālajiem jautājumiem jāsazinās ar attiecīgā pagasta pārvaldnieku, kurš var palīdzēt risināt tos jautājumus, kuri ir pašvaldības kompetencē. Katrā ziņā, ir prieks par iedzīvotāju interesi un šādu tikšanos apmeklēšanu, ko ceram turpināt arī nākotnē.” Domes priekšsēdētājs R. Ragainis arī aicināja iedzīvotājus būt aktīviem un iesaistīties novada dzīves veidošanā, sniedzot priekšlikumus dažādu jautājumu risināšanā.

Par nākamo vadības tikšanās vietu ar iedzīvotājiem novada teritorijā tiks ziņots tuvākajā laikā. Lūgums sekot informācijai pašvaldības mājaslapā: www.jekabpils.lv, kā arī pašvaldības sociālajos kontos. Tikšanās Zasā bija jau trešā domes vadības tikšanās ar iedzīvotājiem novada teritorijā- pirmā norisinājās Viesītē, bet otrā Aknīstē.

 

Sabiedrisko attiecību un digitālās komunikācijas nodaļa