Plāksne pie sienas - Latvijas Sarkanais Krusts, Higiēnas centrs "Zasa"

2023. gada 18. janvārī Zasā, Zaļajā ielā 10, tika atklāts biedrības “Latvijas Sarkanais Krusts” Higiēnas centrs “Zasa”.

Atklāšanas pasākumā piedalījās biedrības “Latvijas Sarkanais Krusts” (LSK) valdes priekšsēdētājs U.Līkops, Latvijas Sarkanā Krusta Zemgales komitejas izpilddirektore I.Savicka, higiēnas centra darbiniece D.Timofejeva, Jēkabpils novada domes priekšsēdētāja vietnieks veselības un sociālo pakalpojumu jautājumos A.Vanags, sociālā darbiniece Zasas un Kalna pagastos E.Krūkliņa, Zasas pagasta pārvaldes vadītājs K.Tēts u.c.

“Iecere par šādu centru bija jau ilgstoši, nu tā ir īstenojusies. Pašvaldība izremontēja telpas, biedrība nodrošināja nepieciešamo inventāru. Priecājamies, ka šāda veida pakalpojumi lauku teritorijās ienāk arvien vairāk. Nu Zaļajā ielā 10 iespējams gan saņemt higiēnas pakalpojumus, gan apmeklēt sociālo darbinieku, kā arī darbojas ģimenes ārsta prakses vieta un aptieka. Šobrīd tiek apsvērta iespēja līdzīgu centru veidot arī Dunavas ciemā,” teic A.Vanags.

 

Higiēnas centrā varēs saņemt šādus pakalpojumus:

- Duša (0,5 st. cena 1 personai EUR 2,50);

- Veļas mazgāšana (1 cikls cena EUR 3,00);

- Veļas žāvēšana (1 stunda  cena EUR 2,00).

Higiēnas centrā būs arī iespēja par ziedojumiem saņemt lietotu apģērbu.

Higiēnas centra darba laiks  būs pirmdienās, trešdienās, ceturtdienās no plkst. 10.00. – 16.00. Pakalpojumus varēs saņemt pēc iepriekšēja pieraksta, zvanot darbiniecei Dainai Timofejevai uz tālruņa nr. 22333185).

Saņemot pakalpojumu, jāveic samaksa.

Trūcīgas, maznodrošinātas, pensijas vecuma personas un personas ar invaliditāti, iesniedzot Sociālajā dienestā attaisnojošus dokumentus par pakalpojuma samaksu un uzrakstot iesniegumu, varēs saņemt pabalstu par higiēnas pakalpojumu izmantošanu (200 euro gadā trūcīgas personas, 100 euro gadā maznodrošinātas, pensijas vecuma personas un personas ar invaliditāti).

 

Izmantota Jēkabpils novada Sociālā dienesta darbinieces Zasas un Kalna pagastos E.Krūkliņas sniegtā informācija.

Foto: K.Tēts