Vēsture Zasas pagasts
Pētnieks ar ģeoradaru skenē zemi pie Zasas muižas pilsdrupām

Ar mērķi gūt plašāku priekšstatu par kādreizējo pils ēkas uzbūvi, tās teritoriju un iemītniekiem, saskaņā ar pašvaldību noslēgto līgumu, Latvijas Universitātes pētnieki veic ģeofizikālās izpētes darbu Zasas muižas pils teritorijā. Procesā ietilpst slēpto objektu meklēšana, identifikācija, objektu esamības noteikšana gruntī – ēku pamati, pagrabi, dobumi (tukšumi) u.c., izmantojot datu apstrādi (interpretēšanu) līdz 10 m dziļumam. Tiek gatavoti apvidus šķērsgriezumi, noteiktas perspektīvās pētījumu vietas plašākai izpētei.

2022. gada 2. aprīlī notika baronu Zasu pils teritorijas skenēšana un datu iegūšana, kuru veica Latvijas Universitātes vadošais pētnieks, ģeofiziķis Jānis Karušs, izmantojot ģeoradaru un magnetometru.

“Ar ģeoradaru tiek raidīts elektromagnētiskais impulss, un tas atstarojas no dažādām neviendabībām zem zemes, piemēram, uzrādās grunts ūdens līmenis, kādi veci pamati, lielāks akmens. Mēs nevaram pateikt, kas tas ir, bet varam identificēt vietas, kur tas. Savukārt ar magnetometru tiek mērīts, cik stiprs ir zemes magnētiskais lauks. Ja kādā konkrētā vietā zem zemes atrodas kāds priekšmets, kam pašam ir magnētiskas īpašības, magnētiskais lauks uzrādās pastiprināti. Tādā veidā iespējams visā teritorijā identificēt dažādas anomālijas, kas liecina par iespējamiem objektiem zem zemes, piemēram, metāla caurules, vadi, lielāki akmeņi, cilvēku veidoti pamati vai māla lauskas,” informēja pētnieks.

Dati tiks apstrādāti līdz 2022. gada 31. maijam. Pēc iegūtās datu interpretācijas tiks lemts par tālākām darbībām.

Mūsdienās uzskatāmi materiāli par kādreizējo Zasas (Weesen*) muižas pils uzbūvi, izskatu praktiski nav saglabājušies. Ir vien dažādi nostāsti, tostarp arī par pazemes ejām. Ja kādam ir kādas liecības, droši variet rakstīt uz: kaspars.selis@jekabpils.lv

 

*dažādos avotos arī Weessen, Wessen, Wehsen u.tml.