Datums 3. aprīlis, 2024
Laiks10.00
Vieta Rīga, Mūkusalas iela 3

No Jēkabpils novada pašvaldību konferencē pārstāvēs domes priekšsēdētāja vietnieks attīstības jautājumos Kārlis Stars. Konferenci “Latvijas valstpilsētu darbības stratēģija 2027”organizē Latvijas Lielo pilsētu asociācija. Konference notiks 3. aprīlī plkst. 10.00 Latvijas Nacionālās bibliotēkas Ziedoņa zālē Mūkusalas ielā 3, Rīgā.

Konferencē plānots prezentēt un diskutēt par jauno valstspilsētu darbības stratēģiju līdz 2027. gadam, kas paredz stiprināt un koordinēt vienotu valstspilsētu lomu un sadarbību reģionālā un nacionālā līmenī.

Konferences mērķis ir veicināt valstspilsētu ilgtspējīgu, integrētu attīstību un starptautisko konkurētspēju un stiprināt sadarbību jaunu attīstības izaicinājumu risināšanā, pilnvērtīgi izmantojot katras valstspilsētas attīstības potenciālu un ekonomiskās priekšrocības.

Valstspilsētu darbības stratēģiskā vīzija nosaka, ka tās ir lielākie Latvijas attīstības centri, kuru loma valsts kopējā izaugsmē arvien turpina pieaugt, un dzinējspēks, kas vienlaikus veicina gan pašu pilsētu, gan tai pieguļošo teritoriju un reģionu attīstību.

Jaunā stratēģija paredz stiprināt un koordinēt vienotu valstspilsētu lomu un sadarbību reģionālā un nacionālā līmenī. To plānots apspriest konferences ietvaros.