Datums 6. jūnijs, 2024
Laiks10.00
Vieta Jēkabpils, Rīgas iela 150 A, Jēkabpils

6.jūnijā notiks Sociālo, izglītības, kultūras, sporta un veselības aizsardzības jautājumu komitejas sēde. Darba kārtība:

                                           
1.   Darba kārtības apstiprināšana
2.   "Par Jēkabpils novada bērnu un jauniešu vasaras brīvdienu nometņu organizēšanas konkursa nolikumu"
3.   "Par saistošo noteikumu apstiprināšanu" (Pašvaldības aģentūras “Jaunāmuiža” maksas pakalpojumi)
4.   "Par Jēkabpils novada Jaunatnes politikas attīstības plāna 2024.–2028. gadam apstiprināšanu"
5.   "Par naudas balvas par izciliem sasniegumiem piešķiršanu izglītībā"

Komitejas priekšsēdētājs  Ainars Vasilis