Datums 23. aprīlis, 2024
Laiks10.00
Vieta Tiešsaiste, Tiešsaiste

Darba kārtība: 

1.Par tūrisma veicināšanas akcijas “Zemgale aicina”
Anna Builo-Hoļme – ZPR speciāliste tūrisma attīstības jautājumos, projektu vadītāja

2.Par grozījumiem Zemgales plānošanas reģiona 2024. gada Darba plānā.
Valdis Veips - ZPR izpilddirektors

3.Par grozījumiem Zemgales plānošanas reģiona 2024. gada budžetā.
Valdis Veips - ZPR izpilddirektors

Papildus dienas kārtībā

4.Par  Zemgales industriālo teritoriju attīstības plānu: rīcības un aktivitātes.
Līna Dimitrijeva-SIA “Reģionālie projekti” valdes priekšsēdētāja


Padomes priekšsēdētājs A. OKMANIS