Datums 12. jūnijs, 2024
Laiks10.00
Vieta Tiešsaiste, Tiešsaiste

Priekšsēdētāja vietnieks izglītības un kultūras jautājumos Alfons Žuks attālināti, tiešsaistē, kopā ar citu pašvaldību pārstāvjiem piedalīsies Ekonomikas ministrijas un Latvijas Pašvaldību savienības sarunās.

Darba kārtībā:
1. Oficiālās un eksperimentālās statistikas nodrošināšana.
1.1. CSP nodrošināmā teritoriālā statistika un datu analīzes rīki;
1.2. Klimata statistikas vākšana un pilnveidošana;
1.3. CSP plānotās aktivitātes.
2. Industriālās teritorijas attīstības iespējas.
3. Par progresu Rīcības plāna birokrātijas mazināšanai nekustamā īpašuma attīstīšanas procesos izpildē.
4. Mājokļu jautājumi.
4.1. Par progresu zemas īres maksas mājokļu būvniecības programmas īstenošanā.
4.2. Par aktuālo statusu atbalsta programmā “Sociālo mājokļu atjaunošana vai jaunu sociālo mājokļu būvniecība”.
4.3. Piespiedu dalītā īpašuma izbeigšana.
4.4. Daudzdzīvokļu ēku energoefektivitātes pasākumu aktualitātes.
5. Par Ekonomikas ministrijas prioritātēm 2024. gadā.