Nosaukums, juridiskā adrese

Kontakti

Darbības virziens

Biedrība “Sēlijas laivas”

Augšzemes iela 8-3, Aknīste, Jēkabpils novads, LV-5208

Tālr.20034392

E-pasts: selijaslaivas@gmail.com

 

1.     Dienvidususējas infrastruktūras sakopšana un ilgtspējīgas attīstības veicināšana.
2.visu vecumu grupu (bērni, jaunieši, pieaugušie, seniori) vides izglītošana un audzināšana.
3. sabiedrības vides apziņas un ētikas veidošana un uzturēšana.
4. sabiedrības līdzdalības veicināšana vides sakopšanā un ilgtspējīgā attīstībā.

Sēlijas laivas, 40008280720 - uzņēmuma dati (lursoft.lv)

Biedrība “LANDU”

“Lielāmuri”, Asare, Asares pagasts, Jēkabpils novads, LV-5210

Tālr.29148597; e-pasts landu@inbox.lv

Sekmēt zemnieku saimniecību un citu uzņēmējdarbību attīstību un reģiona iedzīvotāju labklājības līmeņa celšanos.
Biedrības mērķis ir tās nosaukuma burtu atšifrējumā: L - lauku attīstība, A - apmācība, N - nauda, D - darbs, U - uzņēmība/uzņēmējdarbība.

 

 

LANDU, 40008072609 - par uzņēmumu (lursoft.lv)

Biedrība “Kopā 2”

"Vītoli" - 1, Ancene, Asares pag., Jēkabpils nov., LV-5210

 

Tālr.25610752

E-pasts santaasaka83@gmail.com


Vietējās kopienas saglabāšana, saliedēšana, ceļot sabiedrisko kapacitāti un veicot iedzīvotāju pilsonisko līdzdalību.

Kopā-2, 40008207333 - par uzņēmumu (lursoft.lv)

 

Biedrības ”Sansusī” rezidenču centrs

 

“Susējas”, Aknīstes pagasts, Jēkabpils novads, LV-5208

Mūzikas, laikmetīgās skatuves mākslas, starpdisciplinārās mākslas jaunrades veicināšana;
Pasākumu un mākslas darbu producēšana;
Kultūras apmaiņas veicināšana starptautiskā un vietējā mērogā;
Piedalīšanās reģionu dzīves kvalitātes uzlabošanā un apkaimes attīstīšanā, īpaši Sēlijas reģionā;
Jauniešu iesaistīšana kultūras procesu radīšanā un realizācijā.

Sansusī, 40008210649 - uzņēmuma dati (lursoft.lv)

AMATIERU KROSA APVIENĪBA

Saltupes iela 10, Aknīste, Jēkabpils nov., LV-5208

Attīstīt un popularizēt autosportu Latvijā reģionu līmenī;
Latvijas reģionālā autosporta attīstības koncepcijas izstrādāšana;
Latvijas reģionālo un novadu pasākumu plānu, projektu, sacensību nolikumu, sacensību kalendāru un citu dokumentu izstrādāšana, autosporta aktīvistu interešu un vēlmju apzināšana un sakārtošana.

AMATIERU KROSA APVIENĪBA, 40008127767 - company data (lursoft.lv)