NVO nosaukums

Kontakti, juridiskā adrese

Darbības virziens

 Vidusdaugavas NVO centrs

Lāsma Mežsēta
T. +371 28753332 
epasts: vidusdaugavasnvo@inbox,lv

Brīvības iela 45, Jēkabpils, Jēkabpils novads, LV-5201

Sabiedrības integrācijas un brīvprātīgā darba veicināšana; apmācības, konsultācijas; saiknes starp indivīdiem, sabiedrības grupām, privāto sektoru, valsti un pašvaldību veidošana; invalīdu un viņu ģimeņu locekļu interešu aizstāvība; jauniešu iniciatīvu un līdzdalības lēmumu pieņemšanā veicināšana, iesaistīšana sabiedriskajā dzīvē.

„Biedrība Jēkabpils mantojums”,

Jānis Zeps,
t.
+371 28822459
Renāte Lenša,
t.
+371 26233225
e-pasts: jekabpilsmantojums@gmail.com

Brīvības iela 231-1, Jēkabpils,LV- 5201

Vides, dabas objektu, vēstures un kultūrvēsturiskā mantojuma apzināšanas, izpētes, saglabāšanas, popularizēšanas, aizsardzības veicināšana Jēkabpilī un apkārtnē.

Latvijas politiski represēto biedrības Jēkabpils nodaļa

Gaida Rautiņa
tālr. 26114250
e-pasts: 
gaidara@inbox.lv

Brīvības iela 45, Jēkabpils, LV 5201

Represēto tiesību aizsardzība

Daugavas Vanagu Latvijas apvienības Jēkabpils nodaļa

Tamāra Brūvere
T.
+371 26226626

Brīvības iela 45, Jēkabpils, LV 5201

Interešu aizstāvība, sabiedriskās aktivitātes, patriotiskā audzināšana

Zemgales NVO centrs

Uldis Dūmiņš, tālr.29802373; e-pasts: uldis@zemgalei.lv ; znvoc@apollo.lv

Lielā iela 15-2, Jelgava, LV-3001

NVO atbalsts Zemgalē, pilsoniskā sabiedrība

Jēkabpils Latviešu biedrība

 Jēkabpils Tautas nams, Vecpilsētas laukumā 3, Jēkabpilī, LV - 5201

Latvijas kā nacionālas valsts veidošana un nacionālo vērtību saglabāšana

 

NVO nosaukums

Kontakti, juridiskā adrese

Darbības virziens

Jēkabpils invalīdu biedrība

Pēteris Dzērve
tālr.29423276

e-pasts: jib@inbox.lv

Brīvības iela 45, Jēkabpils, Jēkabpils novads;
faktiskā darbības vieta: Brīvība siela 126, Jēkabpils, Jēkabpils novads

Invalīdu apvienošana, veicinot viņu integrāciju sabiedrībā;
biedru kopējo interešu pārstāvība un aizstāvība dažādās valsts, pašvaldību, sabiedriskās un citās institūcijās;
kopīgas stratēģijas izstrādāšana biedriem nozīmīgu jautājumu risināšanā;
invalīdu ģimenes locekļu un citu personu, kas vēlas darboties Biedrībā, iesaistīšana Biedrības darbā.

Invalīdu apmācības un dienas centrs “Ausma”

Valdis Strods
T.
+371 28311319

e-pasts:sidlavs@inbox.lv 
iadcausma@inbox.lv

Pļaviņu iela 55, Jēkabpils, LV 5201

Sekmēt invalīdu integrāciju sabiedrībā

Dienas centrs “Kopā būt” (Vidusdaugavas NVO centrs struktūrvienība)

 Ligita Upīte, tālr.26548737;
e-pasts:
vidusdaugavasnvo@inbox.lv

Brīvības iela 258A, Jēkabpils, Jēkabpils novads

Senioru un sociāli jūtīgu ģimeņu integrācija sabiedriskajā dzīvē; vientulības mazināšana; sociālo kontaktu un individuālo personības izaugsmju prasmju attīstīšana; saiknes ar pašvaldības un valsts iestāžu veidošana senioru interešu aizstāvībai/pārstāvībai

Jēkabpils pensionāru apvienība "Sasaiste"

Velga Novika 25924481
e-pasts: 
sasaiste@inbox.lv

Brīvības iela 126, Jēkabpils, LV 5201

Pensionāru interešu aizstāvēšana un pārstāvēšana,
Sabiedrības integrācija

Jēkabpils ROTARI klubs

Gvido Liepiņš
T. 
+371 229283474

Pasta iela 23, Jēkabpils, LV 5201

 Labdarības organizēšana, kalpošana sabiedrībai

Latvijas Sarkanā krusta  Jēkabpils  komiteja

Kaspars Skruzmans
t. 
+371 26463489
e-pasts: lsk.jekabpils@redcross.lv

Rīgas iela 201, Jēkabpils

Labdarības pasākumi, donoru kustība

Biedrība KPK „TILTS”

Inita Zarkeviča
T. 
+371 27040603
e-pasts: kpk.tilts@gmail.com

Brīvības iela 126, Jēkabpils, LV – 5202

Ģimenes un personības pašizaugsmes, pašiniciatīvas un pilsoniskās līdzdalības veicināšana.Sabiedrības un nozares profesionāļu izglītošana.Sociālo pakalpojumu sniegšana.Sabiedrības veselības veicināšana.
https://www.facebook.com/KPK.TILTS/
www.kpktilts.lv

Latvijas Neredzīgo biedrības Jēkabpils teritoriālās organizācijas valde

Aija Eglīte
tālr. 20003365

www.lnbrc.lv

Brīvības iela 126, Jēkabpils, LV 5200

Neredzīgo interešu aizsardzība, pašpalīdzības pasākumu organizēšana

Latvijas kaulu locītavu un saistaudu slimnieku biedrības Jēkabpils nodaļa

Valija Cīrule
T. 
+371 26089356
e-pasts: cirulitis5@inbox.lv

Brīvības ielā 126, Jēkabpils, LV 5201

Palīdzības sniegšana slimniekiem, konsultācijas

Latvijas Multiplās sklerozes asociācijas Jēkabpils nodaļa

Egita Kazarjane
T. 
+371 65221618
www.lmsa.lv

Krasta iela 61-88, Jēkabpils, LV 5202

Slimnieku aprūpe

Māmiņu biedrība "Atspulgs",

Svetlana Iftodija
e-pasts: 
m.b.atspulgs@inbox.lv 
T. 
+371 28342026+371 20323834

Juridiskā adrese: Viestura iela 38a-71, Jēkabpils​​​​​​ 

Māmiņu un bērnu interešu aizsardzību un ģimenes vērtību popularizēšana sabiedrībā, atbalsta sniegšana krīzes situācijās nonākušajām un vientuļajām māmiņām; bērnu un māmiņu radošā potenciāla attīstīšana, lietderīgu brīvā laika pavadīšana.

Ģimenes un audžuģimenes atbalsta biedrība "DOMUS"

Nadežda Balode
T. 
+371 22312018
epasts: domusbiedriba@gmail.com
www.domusatbalsts.lv

Rīgas iela 150, Jēkabpils

Bērnu tiesību aizsardzība, profesionāla atbalsta sistēma un starpinstitucionāla sadarbība, sniedzot atbalstu ģimenei, audžuģimenei, aizbildņiem, adoptētājiem, bez vecāku gādības palikušiem bērniem; sociālās palīdzības un krīzes centra pakalpojumi krīzes situācijā nonākušām personām; noziedzīgos nodarījumos cietušo personu un mazāk aizsargāto sabiedrības grupu interešu aizstāvība.

 

NVO nosaukums

Kontakti, juridiskā adrese

Darbības virziens

Jauniešu klubs „13.pirmdiena”

Lilija Upīte
T. 
+371 65231284
e-pasts: lilija67@inbox.lv

Brīvības iela 258, Jēkabpils, LV 5201

Jauniešu iesaistīšana sabieriskajā dzīvē, diskusiju un citu pasākumu organizēšana

Biedrība "Latvijas Mazpulki"; biedrība "Jēkabpils BJC mazpulks"

Sandra Āriņa
T. 
+371 65231284   www.mazpulki.lv
e-pasts: bjcmazpulks@inbox.lv

Brīvības iela 258, Jēkabpils, LV 5201

Jaunatnes izglītošana un audzināšana

" Career and hobby education" (ex "Deju studija VFSports")

Vitālijs Filipskis
T. 
+371 29867324
e-pasts: filipskisvitalijs@inbox.lv
www.psyho.lv

Ķieģeļu iela 13b-28, Jēkabpils, LV 5202

Mūsdienu deju un aktīva dzīvesveida popularizēšana. Atbalstīt personas individuālo izglītības vajadzību un vēlmju īstenošanu neatkarīgi no vecuma un iepriekš iegūtās izglītības.

"JK NAMS JAUNIEŠU KLUBS",

Žanna Ivanova
T. 
+371 29140037+371 29779036
e-pasts:  zhannajc@inbox.lv

Bebru iela 3-15, Jēkabpils, LV 5201

 Jauniešu brīvā laika organizēšana

 

NVO nosaukums

Kontakti, juridiskā adrese

Darbības virziens

Biedrība "Vides iniciatīvu centrs", Brīvības iela 45, Jēkabpils, LV-5201

Ivars Pleiko
T. 
+371 29449622

e-pasts: videsveseliba@inbox.lv

Vides izglītība un iniciatīvas, koordinācija

Vides un tūrisma attīstības Klubs "SĒLIJA"

Rasma Draška
T. 
+371 27759808
e-pasts: klubsselija@inbox.lv

Brīvības iela 229, Jēkabpils, LV 5201

Vides un tūrisma attīstības projektu realizācija

 

NVO nosaukums

Kontakti, juridiskā adrese

Darbības virziens

Sēļu kultūras biedrība

Vita Talla
T. 
+371 65231284, +371 29508939
e-pasts: vita.talla@inbox.lv

Brīvības iela 258, Jēkabpils, LV-5201

Kultūras tradīciju popularizēšana

Radošā apvienība „ALLA PRIMA“

Jolanta Ābele
T. +371 29414900

Nameja iela 20 - 17, Jēkabpils, LV 5201

Mākslas tradīciju atjaunošana, mākslinieciskās darbības pieredzes popularizēšana, jaunrades spēju attīstīšana

Biedrība "4.siena"

Mētra Štelmahere
T.  
+371 28347944

Brīvības iela 286B - 5, Jēkabpils, LV-5201

Biedrības mērķis ir apvienot atbildīgus un mērķtiecīgus cilvēkus, lai brīvprātīgi uz līdzīgu interešu pamata darbotos kultūras, neformālās izglītības un mūžizglītības norišu veicināšanā un popularizēšanā:

Biedrība "In&Ga"

Ina Gelecka
T. 
+371 28348078 
i_gelecka@inbox.lv 

Dambja iela 19, Jēkabpils

Atbalstīt un veicināt dažādu vecuma grupu aktivitātes mākslas, kultūras un sporta dzīvē; organizēt radošās darbnīcas, plenērus, nometnes, neformālās izglītības kursus, izstādes, pieredzes apmaiņu.

Dienvidlatvijas vecticībnieku kultūrizglītības biedrība “Belovodije”

Valērijs Plotņikovs
T. +371 29197301
www.belovodije.com

Andreja Pormaļa 28, Jēkabpils, LV 5201

Sekmēt vecticībnieku reliģisko, kultūras, garīgo un tikumisko vērtību popularizēšanu, vecticībnieku integrāciju sabiedrībā

 

NVO nosaukums

Kontakti, juridiskā adrese

Darbības virziens

Biedrība "Izglītības Iniciatīvu centrs",

Daiga Zaķe 
T. +371 65235635
e-pasts: iic.daiga@gmail.com 
www.iic.lv

Rīgas iela 216b, Jēkabpils, LV 5202

Pedagogu tālāk izglītošana, izglītotas, pilsoniskas sabiedrības veidošana un sabiedrības integrācijas veicināšana

Biedrība „Izglītības projekti”,

Kristīne Liepiņa  
T. 
+371 29164099
e-pasts: ip@tvnet.lv

Bebru iela 57, Jēkabpils, LV 5202

Pieaugušo izglītība, demokrātiskas, iekļaujošas un pilsoniskas sabiedrības veidošana

Biedrība „Vecāki izglītības atbalstam”

Zanda Lamba

R.Blaumaņa iela 27, Jēkabpils, LV-5201

Bērnu izglītības interešu aiztāvība

Attīstības aģentūra "Pieci"

Dzintra Anspoka
T. 
+371 26891826
www.aapieci.lv 
e-pasts: 
info@aapieci.lv

Jaunā iela 22-48, Jēkabpils, LV 5201

Projektu un interaktīvu mācību programmu izstrāde, pasākumu organizēšana aktīvai atpūtai, Mūžizglītība, Psiholoģiskais atbalsts, Juridiskais atbalsts, Veselīgs un videi draudzīgs dzīvesveids, Sabiedrības integrācija

Biedrība "Sēlijas novada tautskola"

Leone Pauniņa T. +371 29485496

Brīvības 203, Jēkabpils, LV 5201

 

 

NVO nosaukums

Kontakti, juridiskā adrese

Darbības virziens

SPORTA KLUBS JĒKABPILS LŪŠI

Dārzupītes iela 4, Zīlāni, Kūku pag., Jēkabpils nov., LV-5222

1.Jēkabpils volejbola komandu izveidošana un tās dalības nodrošināšana Latvijas volejbola čempionāta spēlēs;
2.Organizēt bērnu un skolēnu sporta pasākumus, nometnes;
3.Sekmēt sporta spēļu komandu un individuālo sporta veidu augstākās klases sportistu profesionālo attīstību un popularitātes pieaugumu Jēkabpilī;
4.Nodrošināt volejbola komandu līdzdalību Latvijas Republikas čempionātos un starptautiskajos turnīros;
5.Radīt iespēju sporta skolu absolventiem turpināt profesionālo karjeru Jēkabpilī un veicināt bērnu un jauniešu sporta attīstību;
6.Veicināt treneru, sporta instruktoru, metodistu sagatavošanu un kvalifikācijas celšanu;
7.Veicināt augstas klases sportistu sagatavošanu Latvijas valsts izlasēm;
8.Popularizēt Jēkabpils pilsētu valsts un pasaules mērogā;
9.Sekmēt sporta materiāli tehniskās bāzes attīstību Jēkabpilī un tās apkārtnē;
10.Sadarboties ar citiem sporta klubiem, sporta savienībām, sporta federācijām un citām sporta organizācijām;
11.Izveidot volejbola, ka arī citu sporta veidu sistēmu, kas ietvertu visu vecumu bērnus un jauniešus, kā arī pieaugušos;
12.Veicināt volejbola attīstību un popularizēšanu Jēkabpilī un tās apkārtnē;
13.Popularizēt un veicināt aktīvu, sportisku un veselīgu dzīvesveidu, organizēt un pilnveidot sporta un aktīvās atpūtas pasākumus.

Sporta klubs MUSTANGS

Normunds Pastars
T. 
+371 26165832
e-pasts: mustangs.jekabpils@inbox.lv

Meliorācijas iela 14, Jēkabpils, LV-5200

 Sporta attīstības veicināšana, sacensību organizēšana

MC  Brīvības Gari

Erlends Gadzāns
T. +371 26041310
www.mc-brivibasgari.lv

Avotu iela 6b, Jēkabpils, LV 5201

 Veicināt motociklu, motosporta un moto tūrisma popularizēšanu Latvijā

Austrumlatvijas jaunatnes sporta klubs

Jēkabpils novads, Jēkabpils, Brīvības iela 289B, LV-5201 

1. Attīstīt Jēkabpils jaunatnes sportu, piesaistot talantīgus jauniešus no citām pašvaldībām;
2. Sekmēt komandu sporta un individuālo sporta veidu augstākās klases sportistu profesionālo attīstību un popularitātes pieaugumu Jēkabpilī;
3. Nodrošināt jaunatnes komandu un individuālo sportistu līdzdalību Latvijas Republikas čempionātos un starptautiskajos turnīros;
4. Radīt iespēju sporta skolu absolventiem turpināt profesionālo karjeru Jēkabpilī un veicināt bērnu un jauniešu sporta attīstību;
5. Veicināt treneru, sporta instruktoru, metodistu sagatavošanu un kvalifikācijas celšanu;
6. Veicināt augstas klases sportistu sagatavošanu Latvijas valsts izlasēm;
7. Popularizēt Jēkabpils pilsētu pasaulē;
8. Sekmēt sporta materiāli tehniskās bāzes attīstību Jēkabpilī;
9. Sadarboties ar citiem sporta klubiem, sporta savienībām un federācijām, kā arī citām sporta organizācijām;
10. Veicināt sporta attīstību un popularizēšanu Jēkabpilī;
11. Popularizēt un veicināt aktīvu, sportisku un veselīgu dzīvesveidu, organizēt un pilnveidot sporta un aktīvās atpūtas pasākumus;
12. Nodrošināt profesionālo sporta klubu dalību sporta sacensībās.

Sporta klubs „T.K.D.”

Jurijs Jeršovs
T. +371 29678692
www.btka.lv

Viestura iela 38c-6, Jēkabpils, LV 5201

Iedzīvotāju iesaistīšana Tekvon-do un citu sporta veidu apguvē profesionālu treneru vadībā, sacensību organizēšana

Viss sportam

Liene Dišlere

Draudzības aleja 9, Jēkabpils, LV 5201

Iesaistīt bērnus, jauniešus un viņu vecākus aktīvās sporta nodarbībās, kas vērstas uz veselības veicināšanu, slimību profilaksi, sporta masveidību un izglītošanu, kas veicina sporta meisterības izaugsmi.

Jēkabpils Galda Hokeja Klubs "PLUS"

Kristaps Zarinieks
T. 
+371 28350541+371 28348255+371 26985902
e-pasts: jekabpils.ghk@inbox.lv

Jauna sporta veida popularizēšana, sportistu sagatavošana, brīvā laika lietderīga pavadīšana

 

NVO nosaukums

Kontakti, juridiskā adrese

Darbības virziens

Ukraiņu kultūrizglītojošā biedrība "JAVIR"

Valentīna Zarņicka
tālr. 27158505
e-pasts: 
vzarnicka@inbox.lv

Brīvības iela 258A, Jēkabpils, LV 5201

Ukraiņu valodas, tradīciju un kultūras vērtību saglabāšana un popularizēšana

Poļu kultūras biedrība "RODACY"

Ganurina Gončarova
T. 
+371 26483571
e-pasts: rodacylotwa@inbox.lv

Brīvības ielā 126, Jēkabpils, LV 5201

Poļu valodas, tradīciju un kultūras vērtību saglabāšana un popularizēšana

Jēkabpils krievu biedrība  “Rodņik”

Nataļja Čehova 
T. +371 65236020+371 25967420
e-pasts: nchehova@inbox.lv
http://rodnik-jekabpils.blogspot.com/

Brīvības iela 45, Jēkabpils, LV 5201

Krievu kultūras saglabāšana un popularizēšana

Baltkrievu biedrība
"Spatkanne"

Inna Jansone
tālr. 26134425
e-pasts: 
Inna2605@inbox.lv

Brīvības iela 126, Jēkabpils, LV- 5201

Baltkrievu kultūras saglabāšana un popularizēšana

Jēkabpils ebreju kopiena

Raja Ļegkodimova
T. 
+371 65223822
www.jews.lv/lv/

Andreja Pormaļa iela 44, Jēkabpils, LV 5201

Nacionālās pašapziņas uzturēšana, kultūras un tradīciju saglabāšana, vēstures pieminekļu apzināšana

Romu Savienība

Sandra Aleksandrova

Salamandras iela 8-2,
Rīga, LV 1024

Čigānu tautības iedzīvotāju izglītības līmeņa paaugstināšana, kultūras attīstība, socioloģisko pētījumu veikšana, attīstība, integrācijas veicināšana

 

NVO nosaukums

Kontakti, juridiskā adrese

Darbības virziens

Biedrība "Jēkabpils Uzņēmēju biedrība"

Armands Lībietis
T. 
+371 29110554
e-pasts: jub.jekabpils@inbox.lv
www.jekabpilsuznemeji.lv

A.Pormaļa iela 14, Jēkabpils, LV- 5201

Jēkabpils pilsētas un novada uzņēmēju interešu pārstāvniecība un dialoga veidošana ar valsts un pašvaldību iestādēm, Latvijas un starptautiskajām organizācijām; uzņēmēju savstarpējās sadarbības  un uzņēmējdarbības attīstības veicināšana; labdarības pasākumu organizēšana sociāli neaizsargātām un maznodrošinātām iedzīvotāju grupām.

Vidusdaugavas mežizstrādes un kokapstrādes apvienība

Andris Cielavs
T. +371 29255207

Mežrūpnieku iela 2, Jēkabpils, LV 5201

Kokapstrādes uzņēmumu interešu apvienošana, aizstāvēšana, investīcijas projektu sagatavošana

 

NVO nosaukums

Kontakti, juridiskā adrese

Darbības virziens

Jēkabpils Brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrība

Egils Strauts
T. +
371 9478607+371 65233263

Brīvības iela 87, Jēkabpils, LV 5201

Ugunsdrošības profilakse un ugunsgrēku dzēšana

Mednieku biedrība "Bebris"

Vladimirs Drozds

Siliņu iela 34, Jēkabpils, LV 5201

 

Mednieku biedrība "VIDSALIETIS"

Agris Alands

Siguldas iela 2, Jēkabpils, LV 5202

 

"Emanuēls"

Marina Sporāne
T. 
+371 29805612
e-pasts: emanuels@inbox.ru

Viesītes iela 45 - 9 Jēkabpils, LV 5201

Veselīga dzīvesveida popularizēšana.

Kara veterānu atbalsta biedrība "Pamjatj"
Rīgas iela 216a
Jēkabpils, LV-5202

Lidija Anosova
T. +371 65236305
Mob.t. +37129813112

Kara veterāniem veltīto pasākumu organizēšana, kara veterānu konsultācijas

Klubs "Dzintra"

Dzintra Siliņa T. +371 26687978

Vecpilsētas laukums 3, Jēkabpils, LV 5201

Sieviešu iesaistīšana sabiedrības pārvaldē un aktivitātēs