Cena
Bezmaksas
Izpildes termiņš darba dienās
22
Saņēmējs
Jebkura persona
Saņemšanas ierobežojumi
-

Atļaujas par pašvaldības simbolikas, karoga un ģerboņa attēla vai to elementu izmantošanu izsniegšana. Jēkabpils novada pašvaldības simbolika ir (pielikumā Jēkabpils novada pašvaldības simbolikas krāsainais attēls un apraksts): 1. Jēkabpils novada ģerbonis; 2. Jēkabpils pilsētas ģerbonis; 3. Aknīstes pilsētas ģerbonis; 4. Viesītes pilsētas ģerbonis; 5. Jēkabpils pilsētas karogs; 6. Aknīstes pilsētas karogs; 7. Viesītes pilsētas karogs; 8. Jēkabpils pilsētas logotips. Standartus un kvalitātes prasības produkcijai, uz kuras drīkst atveidot Jēkabpils novada pašvaldības simboliku, nosaka Jēkabpils novada domes Heraldikas komisija (turpmāk – Heraldikas komisija), kas izveidota uz Jēkabpils novada domes lēmuma pamata.

Procesa apraksts

 1. Pakalpojuma pieprasīšana
  Atļaujas saņemšanai par Jēkabpils novada pašvaldības simbolikas, tās attēlu vai elementu izmantošanu komerciālajiem mērķiem, fiziskām un juridiskām personām Jēkabpils novada pašvaldībā jāiesniedz:
  1. iesniegums, kurā jānorāda ziņas par iesniedzēju, simbolikas izmantošanas veids, mērķis, izmantošanas laiks, ziņas par plānotajiem ražošanas (izgatavošanas) apjomiem;

  2. izstrādājuma skice vai etalona paraugs.

  Iesniegumus par Jēkabpils novada pašvaldības simbolikas izmantošanu izskata un lēmumu izsniegt atļauju vai atteikt izsniegt atļauju Jēkabpils novada pašvaldības simbolikas izmantošanai pieņem Heraldikas komisija.

  Heraldikas komisija ir tiesīga atteikt izsniegt simbolikas izmantošanas atļauju personai, kura pēdējā gada laikā ir saukta pie administratīvās atbildības vai, ja nav ievērotas šajos noteikumos noteiktās prasības.

 2. Pakalpojuma maksa
  Par Jēkabpils novada pašvaldības simbolikas izmantošanu pašvaldības nodeva netiek noteikta.

Veidlapas un citi dokumenti

 1. Iesniegums

Normatīvie akti