Cena
Bezmaksas
Izpildes termiņš darba dienās
5
Saņēmējs
Jebkura persona
Saņemšanas ierobežojumi
-

Atļaujas izsniegšana pašu ražotā vīna, raudzēto dzērienu vai pārējo alkoholisko dzērienu ražošanai no personas īpašumā vai valdījumā esošajos dārzos un dravās iegūtajiem produktiem vai savvaļā augošiem augiem, neizmantojot spirtu vai citu saražotos alkoholiskos dzērienus. Atļauja tiek izsniegta uz noteiktu laiku, bet ne ilgāk kā uz 3 gadiem. Informācijas sniegšana Valsts ieņēmumu dienestam, kas var būt par pamatu izsniegtas speciālās atļaujas (licences) apturēšanai vai anulēšanai.

Procesa apraksts

  1. Pakalpojuma pieprasīšana/saņemšana
    Iesniedz iesniegumu (klātienē vai Latvija.lv vai uz e-pastu/e-adresi ar eParakstu)
    Iesniegumā norāda vēlamo pakalpojuma saņemšanas veidu (klātienē vai uz e-pastu/e-adresi)

  2. Pakalpojuma maksa
    Maksas pakalpojums (skatīt: Cita informācija - Saistošie noteikumi par nodevām Jēkabpils pilsētā)