Cena
Bezmaksas
Izpildes termiņš darba dienās
22
Saņēmējs
Jebkura persona
Saņemšanas ierobežojumi
-

Saņemt pakalpojumu

Klātienē

Pakalpojuma pieprasīšana

Vienas pieturas aģentūra (VPA)

Brīvības iela 120, Jēkabpils, LV-5201
 • Pirmdiena8:30 - 17:00
 • Otrdiena8:30 - 17:00
 • Trešdiena8:30 - 17:00
 • Ceturtdiena8:30 - 17:00
 • Piektdiena8:30 - 17:00
 • SestdienaSlēgts
 • SvētdienaSlēgts
 • CitsSlēgts

Jēkabpils pilsētas pašvaldība ir noteikusi kārtību, kādā pašvaldības finanšu līdzekļu saņemšanai tiek iesniegti un izvērtēti pieteikumi par Jēkabpils pilsētas bērnu un jauniešu vasaras brīvdienu nometņu organizēšanu.
Konkursa mērķis ir nodrošināt pilnvērtīgu Jēkabpils pilsētas bērnu un jauniešu brīvā laika pavadīšanu skolēnu vasaras brīvdienās. Konkurss ir atklāts, tajā var piedalīties jebkura fiziska vai juridiska persona

Procesa apraksts

 1. Pakalpojuma pieprasīšana/saņemšana
  Iesniedz rakstisku iesniegumu kopā ar nepieciešamajiem dokumentiem.

  Dokumenti:
  Lai pretendents piedalītos Jēkabpils pilsētas pašvaldības izsludinātajā konkursā, tam jāiesniedz projekta pieteikums (pieteikums „Jēkabpils pilsētas bērnu un jauniešu vasaras brīvdienu nometņu organizēšanas konkursa nolikuma” pielikumā).
  „ Jēkabpils pilsētas bērnu un jauniešu vasaras brīvdienu nometņu organizēšanas konkursa nolikumā” noteikta kārtība un termiņš, kādā pretendentiem jāiesniedz pieteikums

  Saņemšana:
  Saskaņā ar „Jēkabpils pilsētas bērnu un jauniešu vasaras brīvdienu nometņu organizēšanas konkursa nolikumu” Sociālo, izglītības, kultūras, sporta un veselības aizsardzības jautājumu komiteja izskata pieteikumus, izvērtē projektu atbilstību, sagatavo domes lēmuma projektu par finansējuma piešķiršanu.
  Lēmumu par finansējuma piešķiršanu pieņem Jēkabpils pilsētas dome.

  Pieteikumu iesniedzējiem juridiskajām un fiziskajām personām jānoslēdz līgums ar Jēkabpils pilsētas pašvaldību par finansējuma piešķiršanu viena mēneša laikā pēc Jēkabpils pilsētas domes lēmuma pieņemšanas, bet ne vēlāk kā mēnesi pirms nometnes sākuma.

  Finansējuma saņēmējs desmit dienu laikā, bet ne vēlāk kā līdz kārtējā gada 1.novembrim pēc nometnes noslēguma iesniedz Jēkabpils pilsētas pašvaldībā finansiālo un saturisko atskaiti.

 2. Pakalpojuma maksa
  Bezmaksas pakalpojums

Veidlapas un citi dokumenti

 1. Iesniegums

Normatīvie akti

Saņemt pakalpojumu