Cena
Bezmaksas
Izpildes termiņš darba dienās
22
Saņēmējs
Fiziska persona
Saņemšanas ierobežojumi
-

Pēc personas lūguma dzimtsarakstu nodaļa izsniedz atkārtotu laulības, dzimšanas, miršanas apliecību, izziņu vai izrakstu.

Procesa apraksts

  1. Pakalpojuma pieprasīšana
    Iesniedz iesniegumu kopā ar nepieciešamajiem dokumentiem

  2. Pakalpojuma maksa
    Skatīt Saistošos noteikumus par nodevām Jēkabpils novadā- https://likumi.lv/ta/id/330618-saistosie-noteikumi-par-nodevam-jekabpils-novada