Cena
Bezmaksas
Izpildes termiņš darba dienās
1
Saņēmējs
Fiziska persona
Uzzināt vairāk
Saņemšanas ierobežojumi
-

Saņemt pakalpojumu

Par bērna piedzimšanu viena mēneša laikā paziņo dzimtsarakstu nodaļai, kuras darbības teritorijā bērns piedzimis vai kuras darbības teritorijā ir deklarēta vecāku dzīves vieta. Dzimtsarakstu nodaļa izdara ierakstu dzimšanas reģistrā un izsniedz dzimšanas apliecību.
Ja bērna vecāki nav reģistrējuši savstarpēju laulību, ziņas par tēvu bērna dzimšanas reģistrācijas dokumentos var ierakstīt, iesniedzot dzimtsarakstu nodaļā vecāku kopīgu paternitātes atzīšanas iesniegumu.

Procesa apraksts

 1. Pakalpojuma pieprasīšana
  Iesniedz iesniegumu kopā ar nepieciešamajiem dokumentiem.

  1. Par bērna piedzimšanu paziņo dzimtsarakstu iestādei mēneša laikā pēc bērna piedzimšanas.
  2. Vecāku personu apliecinoši dokumenti – pase vai personas apliecība.
  3. Vecāku laulības apliecība – jāuzrāda oriģināls
  4. Ja vecāki nesastāv laulībā, tad iesniedz kopēju paternitātes atzīšanas iesniegumu.

 2. Pakalpojuma maksa
  Bezmaksas pakalpojums

Saņemt pakalpojumu