Cena
Bezmaksas
Izpildes termiņš darba dienās
22
Saņēmējs
Jebkura persona
Saņemšanas ierobežojumi
-

Saņemt pakalpojumu

Klātienē

Izziņas sagatavošana par būves neesamību iesniegšanai Zemesgrāmatā.

Procesa apraksts

  1. Pakalpojuma pieprasīšana
    Izziņu par būves neesību dabā iespējams saņemt elektroniski Būvniecības informācijas sistēmā (BIS).

Saņemt pakalpojumu