Cena
Bezmaksas
Izpildes termiņš darba dienās
-
Uzzināt vairāk
Saņēmējs
Fiziska persona
Saņemšanas ierobežojumi
-

Saņemt pakalpojumu

Personas, kuras vēlas noslēgt laulību, personīgi iesniedz dzimtsarakstu iestādei noteikta parauga, abu parakstītu kopīgu iesniegumu. Iesniedzot iesniegumu personīgi, tās uzrāda derīgu personu apliecinošu dokumentu.
Laulību reģistrē dzimtsarakstu iestādē noteiktā dienā, klātesot personām, kuras vēlas noslēgt laulību, un diviem pilngadīgiem lieciniekiem.

Procesa apraksts

 1. Pakalpojuma pieprasīšana
  Iesniedz iesniegumu kopā ar nepieciešamajiem dokumentiem.
  Personas, kuras agrāk bijušas citā laulībā, uzrāda vienu no šādiem dokumentiem:
  1. bijušā laulātā miršanas apliecību;
  2. dzimtsarakstu nodaļas vai zvērināta notāra izsniegtu laulības šķiršanas apliecību;
  3. likumīgā spēkā stājušos tiesas spriedumu, ar kuru laulība šķirta vai atzīta par spēkā neesošu;
  4. izrakstu vai izziņu no laulības šķiršanas reģistra vai laulības reģistra ar ziņām par laulības šķiršanu.
  Ārzemnieks papildus iepriekš minētajiem dokumentiem iesniedz attiecīgās ārvalsts kompetentās institūcijas izsniegtu dokumentu par ģimenes stāvokli.

 2. Pakalpojuma maksa
  1. Maksas pakalpojumi par laulību reģistrāciju Dzimtsarakstu nodaļā:
  1.1. Svinīga laulības reģistrācijas ceremonija 40.00euro no pāra
  1.2. Svinīga laulības reģistrācijas ceremonija tikai liecinieku klātbūtnē 16.00 euro no pāra
  1.3. Svinīga laulības reģistrācijas ceremonija tikai liecinieku klātbūtnē, ja abas personas ir pensionāri vai viena no viņām ir 1. vai 2.grupas invalīdi, vai vienai no personām ir piešķirts trūcīgas personas statuss 10.01 euro no pāra
  1.4. Laulību jubileju (rožu, dzintara, kristāla, sudraba, zelta u.c.) ceremonija 20.00 euro no pāra
  2. Maksas pakalpojumi par laulību reģistrāciju izbraukumā ārpus Dzimtsarakstu nodaļas telpām:
  2.1. Laulības reģistrācijas ceremonija ārstniecības iestādē vai dzīvesvietā ar slimu personu vai personu ar īpašām vajadzībām Jēkabpils pilsētas teritorijā 16.00 euro no pāra
  2.2. Laulības reģistrācijas ceremonija Jēkabpils cietumā 56.00 euro no pāra
  2.3. Svinīga laulības reģistrācijas ceremonija Jēkabpils pilsētas teritorijā tam piemērotās vietās 100.01 euro no pāra

Saņemt pakalpojumu