Cena
Bezmaksas
Izpildes termiņš darba dienās
1
Saņēmējs
Fiziska persona
Saņemšanas ierobežojumi
-

Saņemt pakalpojumu

Par miršanas faktu paziņo dzimtsarakstu iestādei ne vēlāk kā sešu darba dienu laikā no brīža, kad iestājusies nāve vai mirušais atrasts. Dzimtsarakstu nodaļā reģistrē miršanas faktu miršanas reģistrā un izsniedz miršanas apliecību.
Pēc miršanas fakta reģistrācijas, izsniedz miršanas apliecību tai personai, kura paziņojusi par miršanas faktu.

Procesa apraksts

 1. Pakalpojuma pieprasīšana
  Paziņojot par miršanas faktu iesniedz:
  1. Mirušās personas personu apliecinošu dokumentu (pase, personas apliecība);
  2. Ārstniecības personas izdotu medicīnas apliecību par nāves cēloni, medicīnas apliecību par perinatālās nāves iestāšanos vai citu dokumentu, kas apliecina miršanas faktu.
  3. Paziņotājs uzrāda savu personu apliecinošo dokumentu (pasi vai personas apliecību)

 2. Pakalpojuma maksa
  Bezmaksas pakalpojums

Saņemt pakalpojumu