Cena
Bezmaksas
Izpildes termiņš darba dienās
10
Saņēmējs
Fiziska persona
Uzzināt vairāk
Saņemšanas ierobežojumi
-

Saņemt pakalpojumu

Klātienē

Pakalpojuma pieprasīšana

Jēkabpils Sociālais dienests

Brīvības iela 45, Jēkabpils, LV-5201
 • Pirmdiena9.00 - 12.00 13.00 - 17.00
 • Otrdiena9.00 - 12.00 13.00 - 17.00
 • Trešdiena9.00 - 12.00 13.00 - 17.00
 • Ceturtdiena9.00 - 12.00 13.00 - 17.00
 • Piektdiena9.00 - 12.00 13.00 - 17.00
 • SestdienaSlēgts
 • SvētdienaSlēgts
 • CitsSlēgts

Ja Jums ir piešķirts trūcīgas ģimenes (personas) statuss, Jums ir tiesības pašvaldības sociālajā dienestā pieprasīt un saņemt pabalstu garantētā minimālā ienākuma (GMI) līmeņa nodrošināšanai, ja ienākumi mazāki par 64 euro personai mēnesī.

Procesa apraksts

 1. Pakalpojuma pieprasīšana
  Iesniegums pabalsta GMI līmeņa nodrošināšanai saņemšanai iesniedzams Jēkabpils Sociālajā dienestā pēc lēmuma saņemšanas par trūcīgas ģimenes (personas) statusa piešķiršanu.
  Vienlaicīgi ar iesnieguma iesniegšanu tiek noslēdz vienošanos par līdzdarbību ar katru pilngadīgo pabalsta saņēmēju, vienojoties par pasākumiem pabalsta saņēmēja un viņa ģimenes sociālās situācijas uzlabošanai. Vienošanos var neslēgt ar pensionāriem un personām ar invaliditāti, kā arī ar jauniešiem līdz 20 gadu vecumam, ja tie iegūst vispārējo vidējo izglītību vai vidējo profesionālo izglītību dienas nodaļā.

 2. Pakalpojuma apstrāde
  Ja atsevišķi dzīvojoša persona ir vecuma vai invaliditātes pensijas saņēmējs vismaz trīs mēnešus, GMI līmenis Jēkabpils pilsētā ir - 110 euro mēnesī.
  Pabalstu GMI līmeņa nodrošināšanai izmaksu naudā daļēji vai pilnībā var aizvietot ar mantisku pabalstu pārtikas talonu veidā, kura vērtība ir 5% no valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas, vai pakalpojumu samaksu par uzturēšanos un ēdināšanu naktspatversmē vai citiem sociālajiem pakalpojumiem, ņemot vērā pabalsta saņēmēja pamatotu lūgumu.

 3. Pakalpojuma saņemšana
  Pabalstu izmaksā par kārtējo mēnesi saskaņā ar pabalsta aprēķinā GMI līmeņa nodrošināšanai norādītajiem izmaksas datumiem - par pirmo mēnesi piecu darbdienu laikā no dienas, kad pieņemts lēmums par pabalsta piešķiršanu, par nākamajiem mēnešiem - attiecīgi ar mēneša intervālu.
  Pabalstu ieskaita iesniegumā norādītajā kredītiestādes norēķinu kontā, vai tiek izmaksāts Jēkabpils Sociālā dienesta kasē skaidrā naudā.

Saņemt pakalpojumu