Cena
Bezmaksas
Izpildes termiņš darba dienās
10
Saņēmējs
Fiziska persona
Uzzināt vairāk
Saņemšanas ierobežojumi
-

Saņemt pakalpojumu

Ja Jums ir piešķirts trūcīgas ģimenes (personas) statuss, Jums ir tiesības pašvaldības sociālajā dienestā pieprasīt un saņemt pabalstu garantētā minimālā ienākuma (GMI) līmeņa nodrošināšanai, ja ienākumi mazāki par 64 euro personai mēnesī.

Procesa apraksts

 1. Pakalpojuma pieprasīšana
  Iesniegums pabalsta GMI līmeņa nodrošināšanai saņemšanai iesniedzams Jēkabpils novada Sociālajā dienestā pēc lēmuma saņemšanas par trūcīgas ģimenes (personas) statusa piešķiršanu.
  "Nepieciešamības gadījumā sociālais dienests ir tiesīgs noteikt klienta līdzdarbības pienākumus, vienojoties ar viņu par veicamajiem pasākumiem savas sociālās situācijas uzlabošanai".

 2. Pakalpojuma apstrāde
  "Garantētā minimālā ienākumu (GMI) pabalsta apmērs tiek aprēķināts, kā starpība starp mājsaimniecības vidējiem ienākumiem mēnesī un Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā noteikto GMI slieksni. Likumā noteiktais GMI slieksnis ir 109 euro pirmajai vai vienīgajai personai mājsaimniecībā un 76 euro katrai nākošai personai mājsaimniecībā."

 3. Pakalpojuma saņemšana
  Pabalstu izmaksā par kārtējo mēnesi saskaņā ar pabalsta aprēķinā GMI līmeņa nodrošināšanai norādītajiem izmaksas datumiem - par pirmo mēnesi piecu darbdienu laikā no dienas, kad pieņemts lēmums par pabalsta piešķiršanu, par nākamajiem mēnešiem - attiecīgi ar mēneša intervālu.
  Pabalstu ieskaita iesniegumā norādītajā kredītiestādes norēķinu kontā, vai tiek izmaksāts Jēkabpils Sociālā dienesta kasē skaidrā naudā.

Saņemt pakalpojumu