Sociālo, izglītības, kultūras, sporta un veselības aizsardzības jautājumu komiteja

Sociālo, izglītības, kultūras, sporta un veselības aizsardzības jautājumu komiteja

Norises vieta: 
Brīvības ielā 120, sēžu zālē
Darba laiks: 
Katru otro ceturtdienu, plkst.09.00
Līga
Kļaviņa
Komitejas priekšsēdētāja
Signe
Bērziņa
Komitejas loceklis
Aleksandrs
Deinis
Komitejas loceklis
Andrejs
Gavrilovs
Komitejas loceklis
Nikolajs
Anuškevičs
Komitejas loceklis
Mārtiņš
Svilis
Komitejas loceklis
Santa
Spodre
Komitejas sekretāre
Telefons: 
65207322
Fakss: 
65207304
Adrese: 
Brīvības ielā 120
Izmaiņu datums 14.12.2018. 09:33