Sociālo, izglītības, kultūras, sporta un veselības aizsardzības jautājumu komiteja

Sociālo, izglītības, kultūras, sporta un veselības aizsardzības jautājumu komiteja

Norises vieta: 
Brīvības ielā 120, sēžu zālē
Darba laiks: 
Vienu reizi mēnesī, plkst.09.00
Kristīne
Ozola
Komitejas priekšsēdētāja
Signe
Bērziņa
Komitejas locekle
Aleksandrs
Deinis
Komitejas loceklis
Līga
Kļaviņa
Komitejas locekle
Nikolajs
Anuškevičs
Komitejas loceklis
Raivis
Ragainis
Komitejas loceklis
Gunta
Ormane
Komitejas sekretāre
Telefons: 
65207322
Fakss: 
65207304
Adrese: 
Brīvības ielā 120
Izmaiņu datums 26.10.2020. 14:59